İstemi Kağan Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 11 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu 1. İstemi Kağan

  Ölümü 576
  Devlet Göktürk Devleti
  Görev Göktürk Hükümdarı
  Kardeşi Bumin Kağan

  Tarihte ilk kez Türk kelimesini içinde bulunduran Göktürk Devleti İstemi Kağan döneminde en geniş sınırlarına ulaşmış, kurduğu düzenli ve başarılı otorite ölümünden sonra dağılmıştır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyi Bumin Kağan'a saygılı davranmış, onun hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Diplomasiyi iyi kullanarak dönemin güçlü Devleti Sasani'lerin Bizans karşısında ezilmesini sağlamıştır.

  HAYATI
  Net olarak doğum tarihi bilinmeyen İstemi Kağan, Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşidir. Onun 553 yılındaki ölümünden sonra kendi ölümü olan 576 yılına kadar devleti yönetmeye devam etmiş, dönemin iki en büyük devleti; Bizans ve Sasani İmparatorluklarına karşı kendi devletinin çıkarlarını koruyarak etkiinliğini arttırmıştır.Batı'ya doğru yaptığı fetihlerde devletine fevkalade topraklar kazandırmıştır. Avarların boyunduruğundan kurtulduktan sonra kurulan Göktürk devletinin ikinci Kağanı olarak toprakları Maveraünnehir, Fergana'nın bir kısmı, Batı Türkistan'ın güneyi Kaşgar, Hoten olarak büyüten İstemi, İç Asya kervan yolunun bir daha Türklerin eline geçmesini sağladı.  DİPLOMATİK BAŞARILARI

  Ticaet yolunu eline geçirmesiyle huzursuz olan Sasaniler'in hükümdarı I.Husrev ülkesiden geçerek akdeniz limanlarına ve Bizansla yapılan ticareti durdurdu. Güç durumda kalan Göktürkler ve İstemi kağan Bizans'a bir heyet göndererek müttefiklik teklif etti. Bizans Kralı II.Iustinos, 567 yılında gelen bu heyete cevap olarak 569 yılında genel vali Zemarkhos'u gönderip işbirliğini onayladı. Bunu sonucunda I.Husrev ticaret (ipek) yolunu açtı. Daha sonraki yıllarda meydana gelen Bizans-Sasani çatışmalarında uyguladığı Bizans yanlısı siyaset sonucu Sasanilerin ezilmesini sağladı.