İstanbul'un kurtuluş savaşı sırasındaki durumu

'Türkçe Sözlük' forumunda Dark tarafından 11 Aralık 2010 tarihinde açılan konu  1. 6 Kasım’da Boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım’da işgal güçleri Çanakkale’den geçti. 13 Kasım 1918′de Osmanlı’nın başkenti İstanbul’a müttefik askerleri geldi. 23 Kasım 1918′de Ahmet İzzet Paşa yeni hükümeti kurdu. 9 Şubat’ta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif ‘Kara Gün’ başlıklı bir yazı yazdı. Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunu kaldıramayacağını söyledi. İtilaf devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için işgalin geçici olduğunu amacının Padişahlığı, halifeliği, azınlıkları korumak olduğu. Padişahlık makamının kaldırılmadığını ve İstanbul’dan verilecek kararların geçerli olduğunu ilan etti.

    İstanbul sularına ellibeş parçalık donanma demirledi ve 3000 civarında asker karaya çıkarılarak işgal hızlandırıldı.

    Çoğunluğu İngilizlerden oluşan bir subay grubu ve asker grubu meclisi bastı ve kapattı. Böylece TBMM açılana kadar halkın sesi kesildi. Milliyetçi ve milli mücadelenin devamını sağlamak amacını güden milletvekillerini Malta’ya sürgüne gönderdiler. Bu vekillerin bir kısmı 1921′de bir kısmı da 1922-1923 arasında Anadolu’ya döndüler.