İstanbul'un Fethi Önemi

'Tarih Bölümü' forumunda Blue tarafından 28 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. İstanbul'un Fethi Önemi
  İstanbul'un Fethinin Önemi
  İstanbul'un Fethinin Türk tarihi Açısından önemi
  İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Açısından önemi


  • Osmanlı Devletinin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

  • Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devletinin eline geçmiştir. İstanbulun fethinden sonra Kuzey ve Doğu Avrupadan gelen ticaret yolları bütünüyle Türklerin denetimine girmiştir.

  Boğazların savunulması kolaylaşmış ve Osmanlı Devleti tabii başkentine kavuşmuştur. Roma İmparatorluğunun son kalıntısının ortadan kalkması ile Türk sultanları büyük bir itibar ve saygıya ulaşmıştır.

  • Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Devrine girmiştir.

  • Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yöneltmiştir.

  • Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur.

  • İstanbulun fethi surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bu durum Avrupada feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

  • İstanbulun fethi Ortaçağın sonu, Yeniçağın başlangıcı kabul edilmiştir.

  • İstanbuldan İtalyaya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur.

  • Türkler İstanbulu fethettikten sonra halka din ve vicdan hürriyeti tanımışlar ve Ortodoks Kilisesini koruma altına almışlardır. Böylece; Hristiyan dünyasının birleşmesinin engellenmesi, Katolik Kilisesine karşı güç oluşturulması ve halka hoşgörülü davranıldığının kanıtlanması amaçlanmıştır.