istanbulun eski isimleri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 25 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Tarih boyunca İstanbul
  İstanbulun isimleri
  İstanbula verilen isimler

  Cennet ülkemizin Cennet gibi yöresi, Uğruna canlan feda edilmiş, yüzyıllarca tüm gözler üzerine çevrilmiş, adına şarkılar yazılmış İstanbul...

  Bu güzel şehrimizin aceba tarih boyunca kaç tane ismi olmuştur. Hangi isimler yakıştırılmıştır bu güzel ilimize.

  Ağrandone
  Alexandre
  Aliyona
  Alma Roma
  Almus Roma
  Alyana
  Anthusa
  Antoneinia
  Antonia
  Antonina
  Antoninia
  Âsitân
  Âsitâne
  Âsitâne-i Aliyye
  Âsitâne-i Devlet
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne
  Âsitâne-i Pâdişâhî
  Âsitâne-i Saadet
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân
  Astanbul
  Astanbulin
  Atakent
  Augusta Antononia
  Belde-i Mahruse
  Beldetül-Tayyibe
  Bilâdi-Selâse
  Bizantıyye
  Bizantion
  Bizantium
  Bozantin
  Bulin
  Buzantion
  Buzantiya
  Büzantion
  Byzans
  Byzas
  Cezâre-i Heft Cebel
  Cizant Kağak
  Constantinople
  Constantinopoli
  Cospoli
  Çakdurkan
  Çargorod
  Çaregrad
  Çargrad
  Çarigrad
  Çezar Kayzer
  Darül-Hilâfe
  Darül-Hilâfetül-Âliyye
  Darül-İslâm
  Darül-Mülk
  Darüs Saltanatül Âliyye
  Darüs Saltanatül Seniyye
  Darüs-Sâde
  Darüs-Saltana
  Der-Âliyye
  Dergâh-ı Selâtin
  Der-i Devlet
  Der-i Devlet-i Âliyye
  Der-i Saadet
  Dersâdet
  Eis Tin Polin
  El-Farruk
  Escomboli
  Esdanbul
  Estambol
  Estefanye
  Gosdantnubolis
  Granduye
  Gûlgûle-i Rûm
  Hakanül-Bahreyn
  Herakliyon
  Istanbul
  İslâmbol
  İslâmbul
  İstambol
  İSTANBUL
  İstanpol
  İstanpolis
  İstanpul
  İstefaniye
  İstimboli
  İstimpol
  İstinbol
  İstinbolin
  İstinpol
  İstinpolin
  Kalipolis
  Kanaturye
  Kayser-i Zemin
  Konstantin Opol
  Konstantina el Uzmâ
  Konstantinîyye
  Konstantinîyye el Mahrusa
  Konstantinîyye el Mevkıyye
  Konstantinîyyet-ül Mahrusat-ül Mahmiyye
  Konstantinobolis
  Konstantinopol
  Konstantinopol
  Konstantinopolis
  Konstantinu Kalak
  Konstantinu Polis
  Konstantinye-i Kûbra
  Kospoli
  Kostin
  Kostyantine Grad
  Kostye
  Kunstantinîye
  Kustantıyniyye
  Mahmiyye-i İstanbul
  Mahrûsa-i İstanbul
  Mahrûsa-i Saltanat
  Mahrûse
  Makarr-ı Saltanat
  Makedonya
  Megapolis
  Miklagord
  Miklagrad
  Nea Roma
  Nesa Romes
  Nor Harmn
  Nor-Hromn
  Nova Roma
  Pây-i Taht
  Pây-i Taht-ı Saltanat
  Polis
  Pozanta
  Pozantyam
  Roma Konstantinum
  Roma Nova
  Sakalye
  Secunda Roma
  Sitanbul
  Stanbolu
  Stenpolis
  Stimbol
  Stinpol
  Stinpoli
  Stinpolis
  Sultanül-Berreyn
  Südde-i Saadet
  Südde-i Saltanat
  Şehir
  Şehr-i Âzâm
  Şehr-i Konstantin
  Taht-ı Rûm
  Tarigrad
  Tekfûriye
  Tsargorad
  Tsargorod
  Tsargrod
  Tsarigrad
  Urbis İmperiosum
  Urbs
  Ümmüdd-Dünyâ
  Vezendovar
  Vizantion
  Vizendovar
  Vizendovina
  Vizendoyne
  Yağfurye
  Yankoviçe
  Yeditepe
  Zavegorod
    2. Cevap: istanbulun eski isimleri

  bunlar istanbulun adları değilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!
    3. Cevap: istanbulun eski isimleri

  bunlar istanbulun adları değillll