İstanbul'un Eski Adları ..

'Türkiyem' forumunda Romantiq tarafından 6 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ağrandone -
  İSTANBUL'UN ADLARI:
  Alexandre
  Aliyona
  Alma Roma
  Almus Roma -
  Alyana
  Anthusa
  Antoneinia -
  Antonia
  Antonina
  Antoninia
  Âsitân
  Âsitâne
  Âsitâne-i Aliyye
  Âsitâne-i Devlet
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne
  Âsitâne-i Pâdişâhî
  Âsitâne-i Saadet
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân
  Astanbul -
  Astanbulin -
  Atakent
  Augusta Antononia
  Belde-i Mahruse -
  Beldetül-Tayyibe
  Bilâdi-Selâse
  Bizantıyye
  Bizantion
  Bizantium
  Bozantin -
  Bulin -
  Buzantion
  Buzantiya -
  Büzantion
  Byzans -
  Byzas -
  Cezâre-i Heft Cebel -
  Cizant Kağak
  Constantinople
  Constantinopoli
  Cospoli
  Çakdurkan
  Çargorod
  Çaregrad -
  Çargrad
  Çarigrad -
  Çezar Kayzer
  Darül-Hilâfe -
  Darül-Hilâfetül-Âliyye -
  Darül-İslâm
  Darül-Mülk
  Darüs Saltanatül Âliyye
  Darüs Saltanatül Seniyye
  Darüs-Sâde -
  Darüs-Saltana -
  Der-Âliyye Anadolulular
  Dergâh-ı Selâtin -
  Der-i Devlet -
  Der-i Devlet-i Âliyye -
  Der-i Saadet
  Dersâdet -
  Eis Tin Polin
  El-Farruk
  Escomboli -
  Esdanbul -
  Estambol -
  Estefanye
  Gosdantnubolis
  Granduye -
  Gûlgûle-i Rûm
  Hakanül-Bahreyn
  Herakliyon
  Istanbul
  İslâmbol
  İslâmbul -
  İstambol
  İSTANBUL
  İstanpol -
  İstanpolis -
  İstanpul
  İstefaniye
  İstimboli -
  İstimpol
  İstinbol
  İstinbolin
  İstinpol -
  İstinpolin
  Kalipolis
  Kanaturye
  Kayser-i Zemin
  Konstantin Opol
  Konstantina el Uzmâ -
  Konstantinîyye
  Konstantinîyye el Mahrusa
  Konstantinîyye el Mevkıyye
  Konstantinîyyet-ül Mahrusat-ül Mahmiyye
  Konstantinobolis
  Konstantinopol
  Konstantinopol
  Konstantinopolis
  Konstantinu Kalak
  Konstantinu Polis
  Konstantinye-i Kûbra
  Kospoli
  Kostin
  Kostyantine
  Kostye
  Kunstantinîye
  Kustantıyniyye
  Mahmiyye-i -
  Mahrûsa-i -
  Mahrûsa-i Saltanat
  Mahrûse
  Makarr-ı Saltanat
  Makedonya
  Megapolis -
  Miklagord
  Miklagrad
  Nea Roma -
  Nesa Romes -
  Nor Harmn
  Nor-Hromn
  Nova Roma
  Pây-i Taht
  Pây-i Taht-ı Saltanat
  Poli
  Polis
  Pozanta -
  Pozantyam
  Roma Konstantinum -
  Roma Nova -
  Sakalye
  Secunda Roma
  Sitanbul -
  Stanbolu -
  Stenpolis -
  Stimbol -
  Stinpol -
  Stinpoli -
  Stinpolis -
  Sultanül-Berreyn
  Südde-i Saadet -
  Südde-i Saltanat -
  Şehir -
  Şehr-i Âzâm -
  Şehr-i Konstantin
  Taht-ı Rûm
  Tarigrad
  Tekfûriye
  Tsargorad
  Tsargorod
  Tsargrod
  Tsarigrad
  Urbis İmperiosum -
  Urbs -
  Ümmüdd-Dünyâ
  Vezendovar
  Vizantion
  Vizendovar
  Vizendovina
  Vizendoyne
  Yağfurye
  Yankoviçe
  Yeditepe
  Zavegorod