İstanbul un isimleri

'Genel Türk Tarihi' forumunda alemşah tarafından 19 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Megaralılar’dan itibaren 164 kadar isim yakıştırılan şehrimiz, 165. ve son olarak 29 Mayıs 1453’de, günümüzde kullanılan; "İSTANBUL" adını giydi üzerine... Ve inşallah sonsuza kadar da bu ismini üzerinden sıyırıp atmayacak, bu isimle anılmaya devam edecek!...


  ŞEHRE VERİLEN İSİMLER İSMİ VEREN ULUS/DEVLET
  Ağrandone -
  Alexandre Süryaniler
  Aliyona Çekler
  Alma Roma Romalılar
  Almus Roma -
  Alyana Çekler
  Anthusa Lâtinler
  Antoneinia -
  Antonia Antonino Caracalla’ya izafeten
  Antonina MS.196’da
  Antoninia MS 196’da
  Âsitân Osmanlılar
  Âsitâne Osmanlılar
  Âsitâne-i Aliyye Osmanlılar
  Âsitâne-i Devlet Osmanlılar
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne Osmanlılar
  Âsitâne-i Pâdişâhî Osmanlılar
  Âsitâne-i Saadet Osmanlılar
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan Osmanlılar
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân Osmanlılar
  Astanbul -
  Astanbulin -
  Atakent 1930’da gerçekleşmeyen teklif!
  Augusta Antononia Romalılar, 3.yy
  Belde-i Mahruse -
  Beldetü’l-Tayyibe Arablar
  Bilâd’i-Selâse Arablar: “Üç belde”
  Bizantıyye Arablar
  Bizantion Bizanslılar
  Bizantium Lâtinler
  Bozantin -
  Bulin -
  Buzantion Megaralılar
  Buzantiya -
  Büzantion Megaralılar
  Byzans -
  Byzas -
  Cezâre-i Heft Cebel -
  Cizant Kağak Ermeniler
  Constantinople Fransızlar
  Constantinopoli İtalyanlar
  Cospoli Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma
  Çakdurkan Moğollar
  Çar’gorod Ruslar
  Çaregrad -
  Çargrad Ruslar: “Çar Şehri”
  Çarigrad -
  Çezar Kayzer Doğulular
  Darü’l-Hilâfe -
  Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye -
  Darü’l-İslâm Arablar
  Darü’l-Mülk Arablar
  Darü’s Saltanatü’l Âliyye Türkler
  Darü’s Saltanatü’l Seniyye Türkler
  Darü’s-Sâde -
  Darü’s-Saltana -
  Der-Âliyye Anadolulular
  Dergâh-ı Selâtin -
  Der-i Devlet -
  Der-i Devlet-i Âliyye -
  Der-i Saadet Türkler
  Dersâdet -
  Eis Tin Polin Grekler
  El-Farruk Arablar
  Escomboli -
  Esdanbul -
  Estambol -
  Estefanye Finlandiyalılar
  Gosdantnubolis Ermeniler
  Granduye -
  Gûlgûle-i Rûm Rumlar
  Hakanü’l-Bahreyn Osmanlılar
  Herakliyon İsveçliler
  Istanbul Osmanlılar
  İslâmbol Osmanlılar
  İslâmbul -
  İstambol Osmanlılar
  İSTANBUL Günümüzde
  İstanpol -
  İstanpolis -
  İstanpul Ermeniler
  İstefaniye Felemenkler
  İstimboli -
  İstimpol Ermeniler
  İstinbol Ermeniler
  İstinbolin Türkler
  İstinpol -
  İstinpolin Grekler
  Kalipolis -
  Kanaturye Lehler
  Kayser-i Zemin Fars/İran
  Konstantin Opol Avusturyalılar
  Konstantina el Uzmâ -
  Konstantinîyye İranlılar
  Konstantinîyye el Mahrusa Arablar
  Konstantinîyye el Mevkıyye Arablar
  Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye Arablar
  Konstantinobolis Ermeniler
  Konstantinopol Germenler
  Konstantinopol Fransızlar
  Konstantinopolis Bizanslılar
  Konstantinu K’alak Rumlar/Ermeniler
  Konstantinu Polis Ermeniler
  Konstantinye-i Kûbra Arablar
  Kospoli İtalyanlar
  Kostin Portekizliler
  Kostyantine Grad Rumlar
  Kostye Portekizliler
  Kunstantinîye Arablar
  Kustantıyniyye Arablar
  Mahmiyye-i İstanbul -
  Mahrûsa-i İstanbul -
  Mahrûsa-i Saltanat Osmanlılar
  Mahrûse Türkler
  Makarr-ı Saltanat Osmanlılar
  Makedonya Lâtinler
  Megapolis -
  Miklagord İskandinavlar
  Miklagrad Vikingler/İskandinavlar: “Mihail’in Şehri
  Nea Roma -
  Nesa Romes -
  Nor Harmn İskandinavlar
  Nor-Hromn Ermeniler
  Nova Roma Bizans: 5.yy
  Pây-i Taht Osmanlılar
  Pây-i Taht-ı Saltanat Osmanlılar
  Poli Kafkasyalılar
  Polis Grekler
  Pozanta -
  Pozantyam Frenkler
  Roma Konstantinum -
  Roma Nova -
  Sakalye Tatarlar
  Secunda Roma Bizanslılar - MS.330
  Sitanbul -
  Stanbolu -
  Stenpolis -
  Stimbol -
  Stinpol -
  Stinpoli -
  Stinpolis -
  Sultanü’l-Berreyn Osmanlılar
  Südde-i Saadet -
  Südde-i Saltanat -
  Şehir -
  Şehr-i Âzâm -
  Şehr-i Konstantin Arablar
  Taht-ı Rûm Hintliler
  Tarigrad Romenler
  Tekfûriye Moskovalılar
  Tsargorad Ruslar
  Tsargorod Ruslar: “İmparator Şehri”
  Tsargrod Slavlar
  Tsarigrad Slavlar
  Urbis İmperiosum -
  Urbs -
  Ümmüd’d-Dünyâ Arablar
  Vezendovar Macarlar
  Vizantion Grekler
  Vizendovar Macarlar
  Vizendovina Yahudiler
  Vizendoyne Yahudiler
  Yağfurye Frenkler
  Yankoviçe Süryaniler
  Yeditepe Türkler
  Zavegorod Ruslar

  alıntı
    2. Cevap: İstanbul un isimleri

  Ne kadar çok ismi varmış yaw :f40: Teşekkürler :f40:
    3. Cevap: İstanbul un isimleri

  Gerçekten Bir Sürü İsimleri varmış. ama sonunda istanbul olarak kalmış...:)
    4. Cevap: İstanbul un isimleri

  Bunlar Mazide Kaldı Ama Çok İsim Varmış..Şaşırtıcı..:)
   


Yükleniyor...