istanbul fethinden sonra neler oldu

'Tarih Bölümü' forumunda Blue tarafından 28 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Türk tarihi açısından


  — Yükselme devri başladı
  — Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi
  — Boğaz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti
  — Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi.
  — II. Mehmede “Fatih unvanı verildi,
  — Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı,  Dünya tarihi açısından


  — Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı oldu,
  — Bin yıllık Bizans İmp.luğu sona erdi
  — Toplar, Avrupada derebeyliğin sona ermesine neden oldu,
  — İstanbuldan giden bilim adamları, Avrupada Rönesans ve Reformun başlama-sında etkili oldular,
  — Doğu ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler coğrafya keşiflerine neden oldu.