İşrakiye Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 24 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. İşrakiye Duası Ve Anlamı


  H.z Ali'nin duası İşrakiye..Cevşen-i Kebir’den güneş doğarken okunan İşrakiye Duası...

  Bismillâhirrahmânirrahîm.


  Eşrake Nurullahi
  ve zâhire Kelâmullahi
  ve sebete Emrullahi
  ve nefede Hükmüllahi
  ve tevekeltü alallahi
  maâşe allahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah!

  Tehassantu;
  bi hafiyyu Lütfillahi
  ve bi lütfi Su’nillahi
  ve bi cemîli Setrillahi
  ve bi azîmi Zikrillahi
  ve bi kuvveti Sultanillahi
  dehaltu fi kenefillahi
  ve’secertu Resûlillahi sallallahu aleyhi ve selem!


  Teberra’tu min havli ve kuvveti ve’steantu min havlillahi ve kuvveti.
  Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!
  Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!
  Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!

  Bi kutretike Yâ Kavviyu Yâ Metîn! Yâ Erhame’r- Rahîmine bike nestain!

  Allahumme! Yâ Sabike’l- Gavsi! Yâ Semi’a’s- Savti ve Yâ kasie’l- izâmi lahmen bade’l- mevti.

  Egisnî ve ecirnî min hizyü’d- dünya ve azabi’l- âhire ve lâ havle ve lâ kuvvete illabillahi’l –Aliyi’l- Azîm!

  Aminn


  Anlamı

  Allah’ın Nuru doğdu ve parladı
  O’nun Kelâmı açığa çıktı
  Emirleri belli oldu Hükümleri gerçekleşti
  Ben Allah’a O’nun dilediği irade ettiği her şeye tevvekül ettim!
  Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur!

  Ben Allah’ın gizli ve ihsankârâne lütuflarına
  O’nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine
  O’nun şanın yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım!
  Ben Allah’ın rahmetine O’nun koruyup gözetmesine ilticâ ettim!
  Onun Resûlüne (sallallahu aleyhi ve selem) boyun eğdim!

  Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!
  Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
  Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
  Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
  Beni kudretinle zâlimlerden koru!

  Ey pek güçlü olan Kaviyy!
  Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin!
  Ey merhametlilerin en merhametlisi!
  Yalnızca Sen’den yardım isteriz!


  Ey Allah’ım!
  Ey herkesten önce yetişen ve yardım eden!
  Ey bütün sesleri işiten!
  Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan!
  İmdadıma yetiş! Bana yardım et!
  Beni dünyanın zillet ve belâlarından ve âhiret azabından koru!
  Büyük ve Yüce Allah celle celâlihu Teâlâ’dan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur!
  Âmin!..
   


Yükleniyor...