İşrakiye Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 24 Şub 2013 tarihinde açılan konu

 1. İşrakiye Duası Ve Anlamı


  H.z Ali'nin duası İşrakiye..Cevşen-i Kebirden güneş doğarken okunan İşrakiye Duası...

  Bismillâhirrahmânirrahîm.


  Eşrake Nurullahi
  ve zâhire Kelâmullahi
  ve sebete Emrullahi
  ve nefede Hükmüllahi
  ve tevekeltü alallahi
  maâşe allahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah!

  Tehassantu;
  bi hafiyyu Lütfillahi
  ve bi lütfi Sunillahi
  ve bi cemîli Setrillahi
  ve bi azîmi Zikrillahi
  ve bi kuvveti Sultanillahi
  dehaltu fi kenefillahi
  vesecertu Resûlillahi sallallahu aleyhi ve selem!


  Teberratu min havli ve kuvveti vesteantu min havlillahi ve kuvveti.
  Allahumme! Yâ Erhamer- Rahîmin! Uhcubnî anil- kavmiz- zalimîn!
  Allahumme! Yâ Erhamer- Rahîmin! Uhcubnî anil- kavmiz- zalimîn!
  Allahumme! Yâ Erhamer- Rahîmin! Uhcubnî anil- kavmiz- zalimîn!

  Bi kutretike Yâ Kavviyu Yâ Metîn! Yâ Erhamer- Rahîmine bike nestain!

  Allahumme! Yâ Sabikel- Gavsi! Yâ Semias- Savti ve Yâ kasiel- izâmi lahmen badel- mevti.

  Egisnî ve ecirnî min hizyüd- dünya ve azabil- âhire ve lâ havle ve lâ kuvvete illabillahil –Aliyil- Azîm!

  Aminn


  Anlamı

  Allahın Nuru doğdu ve parladı
  Onun Kelâmı açığa çıktı
  Emirleri belli oldu Hükümleri gerçekleşti
  Ben Allaha Onun dilediği irade ettiği her şeye tevvekül ettim!
  Allahın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur!

  Ben Allahın gizli ve ihsankârâne lütuflarına
  Onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine
  Onun şanın yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım!
  Ben Allahın rahmetine Onun koruyup gözetmesine ilticâ ettim!
  Onun Resûlüne (sallallahu aleyhi ve selem) boyun eğdim!

  Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!
  Ey Allahım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
  Ey Allahım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
  Ey Allahım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
  Beni kudretinle zâlimlerden koru!

  Ey pek güçlü olan Kaviyy!
  Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin!
  Ey merhametlilerin en merhametlisi!
  Yalnızca Senden yardım isteriz!


  Ey Allahım!
  Ey herkesten önce yetişen ve yardım eden!
  Ey bütün sesleri işiten!
  Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan!
  İmdadıma yetiş! Bana yardım et!
  Beni dünyanın zillet ve belâlarından ve âhiret azabından koru!
  Büyük ve Yüce Allah celle celâlihu Teâlâdan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur!
  Âmin!..