İsmin Halleri Örnekler

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 13 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. İsmin halleri konu anlatımı
  Örnekli ismin halleri konusu

  İsimler cümle içindeki görevlerine göre yalın ( eksiz ) veya ” -i -e -de -den ” çekim eklerinden birini alarak bulunurlar. İsimlerin girdiği bu biçimlere ismin halleri denir.
  İsmin beş hali vardır.

  1 . İsmin yalın hali:
  İsmin hal eki almamış biçimidir.

  ÖRNEK: taş sene kitap ağaç dert renk tarak Ahmet…

  2. İsmin -e hali:
  İsmin sonuna ” -e ” veya ” -a ” eklerinden BÜUK’na uygun olarak getirilmiş biçimidir.

  ÖRNEK: Elmalara okula üzüme taşa seneye kitaba ağaca derde renge tarağa Ahmet’e elmaya…

  NOT( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler ” -e ” hal ekini aldıklarında isim ile hal eki arasına ” y ” kaynaştırma harfi girer.

  NOT ( 2 ) : ” p ç t k ” harfleri ile biten cins isimler ” -e ” hal ekini aldıklarında ” Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması ” kuralı uygulanır.

  NOT ( 3 ) : Özel isimlere eklenen ” -e ” hal eki kesme işareti ile ayrılır. ” p ç t k ” harfleri ile biten özel ismler ” -e ” hal ekini aldıklarında yumuşama kuralı ( yazarken ) uygulanmaz.

  3 . İsmin -i hali:
  İsmin sonuna ” – i -ı -u -ü ” eklerinden uygun olanının getirilmiş biçimidir.

  ÖRNEK: Elmaları okulu üzümü taşı seneyi kitabı ağacı derdi rengi tarağı Ahmet’i elmayı…

  NOT( 1 ) : Sesli harf ile biten cins isimler ” -i ” hal ekini aldıklarında isim ile hal eki arasına ” y ” kaynaştırma harfi girer.

  NOT ( 2 ) : ” p ç t k ” harfleri ile biten cins isimler ” -i ” hal ekini aldıklarında ” Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması ” kuralı uygulanır.

  NOT ( 3 ) : Özel isimlere eklenen ” -i ” hal eki kesme işareti ile ayrılır. ” p ç t k ” harfleri ile biten özel ismler ” -i ” hal ekini aldıklarında yumuşama kuralı ( yazarken ) uygulanmaz.

  4 . İsmin -de hali:
  İsmin sonuna ” -de ” ekinin getirilmiş biçimidir. ” -de ” eki eklendiği ismin son hecesindeki sesli harf kalın ise ” -da ” şeklini alır.

  ÖRNEK: Elmalarda okulda üzümde taşta senede kitapta ağaçta dertte renkte tarakta Ahmet’te elmada…

  NOT: ” p ç t k s ş h f ” harfleri ile biten isimler ” -de ” hal ekini aldıklarında ” yumuşak ünsüzlerin sertleşmesi ” kuralı uygulanır.

  5 . İsmin -den hali:
  İsmin sonuna ” -den ” ekinin getirilmiş biçimidir. ” -den ” eki eklendiği ismin son hecesindeki sesli harf kalın ise ” -dan ” şeklini alır.

  ÖRNEK: Elmalardan okuldan üzümden taştan seneden kitaptan ağaçtan dertten renkten taraktan Ahmet’ten elmadan…

  NOT: ” p ç t k s ş h f ” harfleri ile biten isimler ” -den ” hal ekini aldıklarında “yumuşak ünsüzlerin sertleşmesi ” kuralı uygulanır.