İsmail Hakkı Bursevi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 13 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

  1. İsmail Hakkı Bursevi Kısaca Hayatı


    İsmail Hakkı Bursevi Biyografisi


    İsmail Hakkı Bursevi; alim, mutasavvıf, şair, hafız, bestekâr ve hattat olup tefsirci ve Mevlana'nın Mesnevi'sinin en büyük şarihidir.14 Eylül 1652 tarihinde, Rumeli'de doğup Bursa'da vefat etmiştir. Kabri Bursa'da Tuz Pazarı civarındaki dergahında olup ziyarete açıktır.

    Yazdığı eserlerinin sayısı 136 kadardır. İslâmî ilimlerde derin bilgiye sahip bulunması ve çok sayıda eser vermiş olmasına rağmen tasavvuf sahasında şöhret bulmuş Halvetiye tarikatı şeyhlerinden olan Bursevî, Ruhu'l-Beyan adlı ünlü Arapça Kur'an tefsirinin yazarıdır.

    Osmanlı âlim, müfessir ve şeyhleri içinde eserlerinin çokluğuyla tanınan İsmâil Hakkı Bursevi 1685'te Osman Fazlı Efendi'nin tâyin etmesiyle Bursa'ya giderek Halvetiye tekkesine şeyh oldu. Hâlvetî tarikatına mensup olduğundan dolayı, aynı zamanda "Hâlveti" lâkabıyla da tanınır. Bursa'da verdiği tefsir dersleriyle büyük şöhret kazandı. Hayatının yirmi üç yılını adadığı "Rûhu'l-Beyân" isimli dört ciltlik tefsîrinin de büyük bir kısmını burada yazdı.