İslamiyetten Önce Türklerde Din Ve İnanış

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 4 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyetten Önce Türklerde Din Ve İnanış Nasıldı


  Türklerde Din Ve İnanış İslamiyetten Önce


  Türklerin İslamiyet'ten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler;

  Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı.

  Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından, ölülerini atı, eşyaları ve silahıyla birlikte gömüyorlardı.

  Cennet'e UÇMAĞ, cehenneme ise TAMU diyorlardı.

  Mezarlara ölünün, sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar BALBAL adı verilen küçük heykeller dikerlerdi. İnanışa göre, yeniden dirilecek kişi atıyla cennete gidecek, ve öldürdüğü düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir.

  Ölüleri için YOĞ adı verilen cenaze törenleri yapar, ve ardından yas tutarlardı.

  Türklerin kabul ettiği dinler : Şamanizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık, Mazdeizm ( Zerdüştlük), Budizm, İslamiyet.