İslamiyetten Önce Güney Arabistanda Kurulan Devletler

'Ders notları' forumunda Masal tarafından 11 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Kurulan Devletler


  İslamiyetten Önce Güney Arabistan Bölgesinde Kurulan Devletler  Main (Mina) Devleti (M.Ö. 1400-700)

  Güney Arabistanda kurulan devletlerin ilki sayılan Main Devletinin kurucuları Kahtanilerdir. Bu devlet hakkında Yunan tarihçileri bilgi vermekte ve Minaei sözünün Mekke yakınındaki Minayı ifade ettiğini kuvvetli bir ihtimal olarak görmektedirler.

  Seba (Sebe) Devleti (M.Ö.700-115)

  Sebalilann Hz. Nuhun oğlu Şamın torunlarından Kahtanın neslinden geldiği söylenmektedir. Yunan tarihçilerinden “Strabon ve Erathostenes Sebalilann başkentinin Maryaba olduğunu ve Mainlilere komşu olduklannı belirtirler.

  Seba adı M.Ö. VII. yüzyıldaki kaynaklarda ve hiyeroglif tabletlerinde geçmektedir. Sebalilann Asürlulara bağlı olduklan ve sonralan Marib şehrini alarak başkent yapaktan anlaşılmaktadır.
  Sebalilann, ticaret ile uğraşmaları sonucu çok zengin bir ülke haline geldiği belirtilmektedir. “Seba Melikesi olarak şöhret bulan kraliçeleri Belkıstır.

  Himyeri Devleti (M.Ö.115M.S.525)

  Himyeri Devletinin kurucusu Kahtanilerdi. Himyeri sülalesi, önce, Reydan şehrine hakimdi. M.Ö. 115 yılında Sebayı yağma ederek Maribi ele geçirmişlerdir.Seba ve Zu Reydan sanını kullanmaya başlayan Hükümdarları, Yemen ve Hadramutu alınca ünü büyümüştür.

  521 yılında başkanlan ZuNuvanın yönetiminde Habeşlilere karşı ayaklanıp Hristiyanlara da epey zulmettiler. En nihayet Habeş kralının gönderdiği orduya yenildiler (525).Habeş komutanlanndan Ebrehe ile Eryat, Yemeni ele geçirdi. Eryat ı öldüren Ebrehe, Hicazdaki kutsal bina Kabeyi yıkmak için önüne çıkan kuvvetleri yenmiş (570), fakat Mekkeye giremeden ordusu felakete uğrayarak mahvolmuştur.

  Ebrehenin iki oğlundan sonuncusu çok zalim olduğundan Yemenliler, Himyeri soyundan Seyf ile anlaştılar. Seyf Sasani şahı Adil Nuşirvanın da yardımını alarak Yemene yürüdü. Yemen Habeş boyunduruğundan kurtuldu. Seyf de iranlıların Yemen valisi oldu. Öldürülmesinden sonra da Yemende iranlı valiler dönemi başlamıştır.