İslamiyetten Önce Göktürkler

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 11 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyetten Önce Göktürkler Hakkında Bilgi


  Göktürkler İslamiyetten Önce  İslamiyet öncesi kurulan Göktürk Devleti 1. göktürk devletidir.Bumin Kağan Avarlara isyan ederek onları mağlup etti ve 552 yılında merkezi Ötüken olan ve tarihte Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk devletini yani Göktürk Devleti'ni kurdu.

  Bumin Kağan asıl hükümdar sıfatıyla devletin doğu kanadını yönetirken, kardeşi istemi Yabgu'ya da kendisine bağlı olarak devletin batı bölgesini yönetme yetkisini verdi. Bumin 552de öldü. Bumin Kağandan sonra yerine; Ko-lo, daha sonra Mukan Kağan (553-572) geçti. Türklerin en parlak ve ihtişamlı zamanı olan bu dönemde Avarlara son darbe vuruldu. Kitan ve Kırgızlar hakimiyet altına alındı ve Çin'e üstünlük sağlandı.

  Devletin Batı kanadını yöneten istemi Yabgu, İpek Yolu'nu hakimiyeti altında bulunduran Akhun Devleti'ne karşı harekete geçti. Sasani Devleti ile yaptığı iş birliği sonucu Akhun Devleti yıkılınca bu devletin toprakları iki devlet arasında paylaştırıldı. İstemi Yabgu 576da öldü. İsteminin Batıda yaptığı diğer bir önemli uygulama ise batı Türkistanı Türkleştirmek olmuştur. Maveraünnehir bölgesine kendine bağlı Türk topluluklarını yerleştirmiş ve böylece ilerde burada kurulacak büyük Türk devletlerinin temelini atmıştır.

  Mukan'dan sonra Göktürk Devleti'nin başına Ta-po (572) geçti. Ta-po Çinli bir prensesle evlendi ve Buda dinine hayranlık duymaya başladı. Bu durum halk içinde Ta-po'nun itibarını yitirmesine neden oldu ve Göktürkler arasında parçalanma belirtileri görülmeye başlandı.