İslamiyetten Önce Avrupa'nın Siyasi Durumu Nasıldı

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 28 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyetten Önce Avrupa'nın Siyasi Durumu Hakkında Bilgi


  Avrupa'nın İslamiyetten Önce Siyasi Durumu Nasıldı


  İslamiyetten önce Avrupa, büyük bir güç kaybına uğramıştır. Bunda Kavimler göçünün büyük bir etkisi vardır. İslamiyet öncesi Avrupa'daki durum şöyleydi:

  1. Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler. Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa'da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi " Feodalite ( Derebeylik) " ortaya çıktı.
  2. Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır.
  3. Orta Çağ boyunca Avrupa'da zenginlik kaynağı topraktı. Bu nedenle geri, kapalı bir ekonomik yapı görülür.
  4. Hıristiyanlık dininde iki büyük mezhep ortaya çıkmıştı; Katoliklik ve Ortodoksluk.
  5. Ortaçağ Avrupa'sının düşünce biçimine skolastik felsefe egemendir.Skolastik düşünce Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo'nun görüşlerinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş , dogmatik, bilim ve deney'i reddeden bir düşünce yapısıdır.