İslamiyetten Önce Avrupanın Durumu

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 8 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. İslamiyetten Önce Avrupanın Genel Durumu


    İslamiyetten Önce Avrupanın Durumu Hakkında Bilgi


    İslamiyetten önce Avrupa,Kavimler Göçü'nün etkisiyle büyük karışıklıklar içindeydi. Avrupalıların büyük çoğunluğu Hristiyandı ve skolastik düşünceden dolayı bilim ve düşünce yönünde sınırlandırılmışlardı. Ortaçağ Avrupa'sının düşünce biçimine skolastik felsefe egemendir.Skolastik düşünce Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo'nun görüşlerinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş , dogmatik, bilim ve deney'i reddeden bir düşünce yapısıdır.

    Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler. Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa'da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi " Feodalite ( Derebeylik) " ortaya çıktı. Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır. Orta Çağ boyunca Avrupa'da zenginlik kaynağı topraktı. Bu nedenle geri, kapalı bir ekonomik yapı görülür. Hıristiyanlık dininde iki büyük mezhep ortaya çıkmıştı; Katoliklik ve Ortodoksluk.