İslamiyetten Önce Asyanın Durumu

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 6 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyetten Öncesi Asyanın Durumu
  İslamiyetten Önce Asyanın Durumu Hakkında Bilgi

  Asya, Rusya ve Avrupaya dağılmış 170 milyondan fazla Türk var.Farklı isimler altında yaşayan bu Türkler asırlarca lisanlarını ve geleneklerini korumuşlardır.Kuzey-Doğu Sibiryadan başlayarak Balkanlara ve Kıbrısa kadar Ural- Altay ana dilinden türemiş muhtelif lehçelerde Türkçe konuşulur.

  Türkler zaman içinde değişik alfabeler kullandılar.Türklerin en eski alfabeleri Orta Asya kitabelerinin yazıldığı Runik denen bir hece alfabesidir.XI asırda Runik yerini Uygur alfabesine bıraktı.Bu alfabe bütün Türk boylarının milli alfabesi oldu.Birçok el yazması destanlar Uygur alfabesiyle yazılmıştır.Bu destanlar Türk adet ve gelenekleri hakkında bilgi veren en büyük kaynaktır.İslamiyetin yayılmasile bu alfabe Arap alfabesiyle değiştirildi. Bugün farklı yörelerde yaşayanTürkler değişik alfabeler kullanırlar. Rus tesiri altında olanlar kiril, Arap memleketlerinde oturanlar Arap alfabesini kullanırlar. Yaşam ortamları farklı olsa da dünyadaki bütün Türklerin davranış ve geleneklerinde büyük benzerlikler vardır.

  Türkler tarih boyunca verdikleri söze saygı,vakar, hainlere karşı amansız,askeri şuur, otoriteye itaat, vazife ve itaat uğruna kendi hayatını hiçe sayma,rahiplere karşı korku ve dini merak özelliklerini taşımışlardır.


  Asya, Rusya ve Avrupaya dağılmış 170 milyondan fazla Türk var.Farklı isimler altında yaşayan bu Türkler asırlarca lisanlarını ve geleneklerini korumuşlardır.Kuzey-Doğu Sibiryadan başlayarak Balkanlara ve Kıbrısa kadar Ural- Altay ana dilinden türemiş muhtelif lehçelerde Türkçe konuşulur.

  Türkler zaman içinde değişik alfabeler kullandılar.Türklerin en eski alfabeleri Orta Asya kitabelerinin yazıldığı Runik denen bir hece alfabesidir.XI asırda Runik yerini Uygur alfabesine bıraktı.Bu alfabe bütün Türk boylarının milli alfabesi oldu.Birçok el yazması destanlar Uygur alfabesiyle yazılmıştır.Bu destanlar Türk adet ve gelenekleri hakkında bilgi veren en büyük kaynaktır.İslamiyetin yayılmasile bu alfabe Arap alfabesiyle değiştirildi. Bugün farklı yörelerde yaşayanTürkler değişik alfabeler kullanırlar. Rus tesiri altında olanlar kiril, Arap memleketlerinde oturanlar Arap alfabesini kullanırlar. Yaşam ortamları farklı olsa da dünyadaki bütün Türklerin davranış ve geleneklerinde büyük benzerlikler vardır.

  İslamiyetten Önce Asya Haritası


  [​IMG]

  Türkler tarih boyunca verdikleri söze saygı,vakar, hainlere karşı amansız,askeri şuur, otoriteye itaat, vazife ve itaat uğruna kendi hayatını hiçe sayma,rahiplere karşı korku ve dini merak özelliklerini taşımışlardır.