İslamiyette Mezhepler

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 8 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyette Mezhepler hakkında bilgi
  İslamda dört büyük mezhep


  İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunmaktadır. Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır:

  Sünni Mezhebinin takip ettiği dört büyük fıkıh mezhebi:
  Hanefi mezhebi (Hanefilik)
  Şafii mezhebi (Şafiilik)
  Maliki mezhebi (Malikililik)
  Hanbeli mezhebi (Hanbelilik)

  Şia Mezhebinin takip ettiği fıkıh mezhepleri:
  Zeydiyye mezhebi (Zeydiyye)
  Caferi fıkhı (Caferiyye)
  İsmailiyye mezhebi

  Ayrıca diğer bağımsız fıkıh mezhepleri ve alimleri de mevcuttur.
  Zahiri mezhebi (Zahirilik)

  Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları: Maliki, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman dört büyük fıkıh mezhebi denmiştir.