İslamiyette Kaç Çeşit Mezhep Vardır

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 5 Eki 2013 tarihinde açılan konu

 1. Mezhep nedir kısaca:Mezhep bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birini ifade etmektedir.

  İslamiyette mezhepler temel olarak 3 kategoriye ayrılır bunlar siyesi, itikadi ve fıkhi mezhepler olarak adlandırılır.Dinimiz İslamda dört mezhep vardır. Hanefi mezhebi; İmam Ebu Hanife'nin adını taşıyan mezheptir.Şafii mezhebi; İmam Şafii'nin adını taşıyan mezheptir.

  Maliki mezhebi; İmam-ı Malik'nin adını taşıyan mezheptir.Hanbeli mezhebi; İmam Ahmed İbni Hanbel'nin adını taşıyan mezheptir.Bu dört fıkhi mezhep arasında uygulama ve ibadetlerde bazı farklılıklar görülmektedir.

  Sünni İtikat Mezhepleri


  İtikadi açıdan Sünni mezhepler iki tanedir.

  Maturidi Mezhebi; İmam Maturidi tarafından kurulmuştur.Eş'ari Mezhebi; İmam Eş'ari tarafından kurulmuştur.Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak teferruata ait kırka yakın konuda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fikir ayrılığına düştükleri konular sadece ayrıntılardan ibarettir.

  Mezhep imamlarımızı bölücülükle suçlayan mezhep karşıtları şu mealdeki ayetle kendilerini savunmaktalar;Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır.

  Bu kimseler Ayetin nüzûl sebebini bilmeden veya kasden ayete yanlış mana vermektedirler. Bu ayetin Yahudi ve Hıristiyanların durumu üzerine nazil olduğundan dahi habersiz olan veya bile bile çarpıtan bu adamlar, bir de kalkıp bu ayete yanlış anlam vererek büsbütün çıkmaza girmekteler.