İslamiyette Büyü Varmıdır

'Sorularla İslamiyet' forumunda Sitem tarafından 1 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamda Büyü
  Dinimizde büyü var mı ?

  Dinimiz,büyünün varlığını inkar etmemiştir,Kur'an-ı Kerim'de geçmişte sihir yapanlardan söz edilir.Hadislerde de sihir, büyük günahlardan sayılır.
  Büyü yapmanın, bununla meşgul olmanın hükmü hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

  Nevevî der ki:
  Büyü yapmak haramdır, büyük günahlardan olduğunda alimler arasında ittifak vardır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sihir yapmayı yedi büyük günahtan biri saymıştır.

  Ancak, sihrin öğrenilmesi de öğretilmesi de haramdır. Bazı âlimler iki sebebe binaen sihir öğrenmeye cevaz vermişlerdir:

  *İçerisinde küfür olan sihirle, küfür olmayan sihrin farkını görmek ve göstermek için.
  *Kendisine sihir yapılmış olan bir kimseden sihri kaldırmak için.

  Birincisi, sadece itikad açısından sakıncalı olabilir. Sihre inanmadıkça, sadece onun hakkında bilgi edinme yasaklanamaz. Bu durum, tıpkı putperestlerin putlarına nasıl ibadet ettiklerini öğrenmek gibidir. Zîra, sihirbazın yaptığı şeyin keyfiyetini bilmek, bir fiilin veya bir kavlin hikaye edilip anlatılmasından ibarettir, ama ona girişip onu yapmak başka bir şeydir.


  Büyü hakkında ayet

  Ünlü tefsir alimi Elmalılı Hamdi Yazır'ın belirttiği üzere, ilimler iyiye kullanılırsa zehirden ilâç yapılır, kötüye kullanıldığı takdirde de ilâçtan zehir elde edilir. Ancak insanlar herhangi bir yoldan elde etmiş oldukları bilgileri, her ne kadar sihir ve büyü gibi zararlı yollarda kullansalar da

  Kur'ân'ın ifadesiyle, ' O sihri yapanlar, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verebilecek durumda değillerdi. Onlar böylece kendilerine fayda veren şeyleri değil de, zarar verecek şeyleri öğrendiler.' (Bakara Sûresi, 102)