islamın barışla ilgili belirlediği ilkeleri maddeler halinde yazınız

'Dini Bilgiler' forumunda Burcu tarafından 11 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu


 1. islamın barışla ilgili belirlediği ilkeleri maddeler halinde yazınız
  slam kelimesi Arapçada S,L,M köklerinden türemiştir. SLM kelimesinin İki temel anlamı vardır :
  1- Barış, huzur, selamet, esenlik ,
  2- Teslim olmak.

  İslam barışı bozan durumların şiddetle karşısındadır.
  İnsanların fikir, düşünce ve yaşam özgürlüğünü açıkça sağlayan ve güvence altına alan bir din olan İslam, insanlar arasında gerginliği, anlaşmazlığı, birbirlerinin hakkında olumsuz konuşmayı ve hatta olumsuz düşünceyi (zan) dahi engelleyen ve yasaklayan emirler getirmiştir.

  Değil terör ve çeşitli şiddet eylemi, İslam, insanların üzerinde fikri olarak bile en ufak bir baskı kurulmasını yasaklamıştır

  Kur'an-ı Kerim'de barış ile ilgili ayetler

  Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

  (BAKARA SURESİ / 208)

  Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ‘ay hali ve temizlenme süresi’ beklerler. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah’ın rahimlerinde yarattığını saklamaları onlara helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almada (başkalarından) daha çok hak sahibidirler. Onların lehine de, aleyhlerindeki maruf hakka denk bir hak vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece var. Allah Aziz’dir. Hakim’dir.

  (BAKARA SURESİ / 228)

  Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır.

  (NİSA SURESİ / 90)

  Diğerlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmayı istiyor bulacaksınız. (Ama) Fitneye her geri çağrılışlarında içine başaşağı (balıklama) dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, barış (şartların)ı size bırakmaz ve ellerini çekmezlerse, artık onları her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün. İşte size, onların aleyhinde apaçık olan ‘destekleyici bir delil’ kıldık.

  (NİSA SURESİ / 91)

  Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise ‘kıskançlığa ve bencil tutkulara’ hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

  (NİSA SURESİ / 128)

  Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

  (EN’AM SURESİ / 127)

  Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O, işitendir, bilendir.

  (ENFAL SURESİ / 61)

  Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.

  (YUNUS SURESİ / 25)

  Öyleyse, siz üstün (bir durumda) iken, barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Allah, sizinle beraberdir; O, sizin amellerinizi asla eksiltmez.

  (MUHAMMED SURESİ / 35)

  “Ona ‘esenlik ve barış (selam)la’ girin. Bu, ebedilik günüdür.”

  (KAF SURESİ / 34 )
   


Similar Threads: islamın barışla
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler İslamın Şartları Şiiri 19 Mart 2013
Dini Bilgiler İslamın İnanç Esasları Nelerdir? 7 Ocak 2013
Dini Bilgiler Hilal neden islamın sembolüdür 31 Aralık 2012
Dini Bilgiler Beyaz Güvercinler İslamın Şartı Beştir İlahi Sözleri 3 Temmuz 2011
Dini Bilgiler Hz Muhammedin hoşgörülü olması islamın yayılmasına nasıl katkı sağlamıştır 23 Mart 2011