İslamda Kadınların Bilmesi Gerekenler

'Sorularla İslamiyet' forumunda Wish tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mahrem Konular - Hanimlara Özel soru cevaplar - İslamda Mahrem Konular - Kadınların Özel Hallerinde Yapılmaması Gerekenler - Kadin Ilmihali


  Adetli iken avret mahallini tıraşı, tırnak kesmek

  Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadının, bu durumda avret mahalli temizliği ytapması mekruhtur Bu, yıkandıktan sonra olmalıdır avret mahalli ve koltuk altı temizliği en az yedi gün içinde, en çok ise 40 gün içinde yapılmalıdır Kırk günü geçmemelidir Aynı şekilde adetli iken tırnak kesmek mekruhdur Yıkandıktan sonra kesmek gerekir Cünüp olan erkek ve kadın da aynı durumdadır


  Adet günleri belli olan ve olmayan kadınlar  Adet günleri belli olan kadınlar :
  Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir Mesela, her ay beş, yedi veya dokuz gün adet görürler Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir Şöyle ki: Henüz edet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra 22 gün temiz kalsa, bu adeti kararlaşmış olur Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem temizlik günleri her aya o şekilde hesap edilir

  Adet günleri değişik olan kadınlar :
  Bazı kadınların adet günleri belirli değildir, devamlı değşir Mesela, bir ay beş, diğer bir ayda altı gün adet görebilirler bu durumda tedbirli olmak gerekir Şöylr ki, böyle bir kadın, altıncı gün olunca yıkanır, namazlarını kılar Ramazan-ı Şerife tesadüf ederse orocunu tutar çünkü altıncı gündeki kanın özür kanı ihtimali vardır Fakat altıncı gün çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz Boşanmış ise iddeti bitmiş sayılmaz Çünkü bu altıncı günün kadını hayız kanı olması ihtimali vardır


  Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadının durumu  Kadın adetli olarak uyur da namaz vakti çıktıktan sonra temizlenmiş olarak uyanırsa, uyuyarak bıraktığı o namazı kaza etmesi gerekir Zira uyuduğu andan itibaren temiz olduğu kabul edilir Bu durumda o namazı kaza etmek gerekir


  Adet kanı tam kesilmeden alınan boy abdesti  Bir hanım adet veya lohusalık kanları tam kesilmeden abdest veya boy abdesti alırsa bu geçerli olmaz Hayız ve nifas olan kadınların abdest almaları müstehap değildir Çünkü bunların abdestsizlik durumlarına abdestin bir tesiri yoktur
  Kadının hayzı kesildimi cünup gibi olur


  Adetli kadını kestiği yenilir mi?  Helal olması için hayvanı erkeğin kesmesi şart değildir Hayvan kesmesini bilen kadınlarda kesebilirler Hatta adet veya lohusa durumunda olan kadınlar bile kesebilir, kestikleri yenir


  Adetli Kadın Kuran'a Bakabilir mi?  Adet ve Lohusa durumunda veya cünup olan bir kimse okumadan, hecelemeden Kur'an-ı Kerime yalnız bakabilir, bu mekruh değildir  Adetli Kadın Kur'an Dinliyebilir mi?  Adetl veya lohusa durumunda bulunan bir kadın, Kur'an-ı Kerimi tutmadan, okunan Kur'an'ı okuyarak takip etmeden, hecelemeden yalnız dinlemesi caizdir Bu durumun sevap derecesini ancak Allah bilir

  Adetli Kadın Kur'an Meali Okuyabilir mi?

  Bu durumdaki bir kadın, Kur'an'a ve ayet yazılı bir şeye el süremezArapça dışında Farsça, Türkçe gibi bir dile yazılmış olan Kur'an mealini, tutmak haramdır Onda Kur'an ahkamı yazılı olduğundan Kur'an hükmündedir Eğer içinde ayet bulunmuyorsa Türkçe kitap okumalarında bir mahzur yoktur Eğer kadın adet durumunu öğrenmekistiyorsa zarureten fıkıh kitaplarına da bakabilir


  Adetli Kadın Secde Ayeti Duyarsa  Adet veya lohusa durumunda olan bir kadın, namaz kılmakla mükellef olmadığı için secde kendisine vacip değildir Cünup olan için bu böyle değildir Cünup olan kimse, kadın olsun erkek olsun eğer secde ayetini duyarsa tilavet secdesi vacip olur Temizlendikten sonra bu secfeyi yerine getirmeleri gerekir

  Adet nasıl değişir

  Kadınların belirli adet günleri bazen değişir Bir adetin değişmiş olması için o ana kadar gördüğü adete aykırı iki adet görmelidir Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse onun adeti beş günden dört güne veya altı güne değişmiş olur
  sonuç: adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir


  Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişki  Hanefi alimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir
  Şafii ve Maliki alimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir
  Bazı alimlere göre de yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur
  Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir Ancak yıkanmak müstehaptır


  Avret Mahallinin Temizliği  Kadınların avret mahallerini herrhangi bir şekilde temizlemesinde mahzur yoktur Mühim olan temizliğin yapılmasıdır Avret mahallinin temizliğinin yaşla ilgisi yoktur, bahse geçen yerdeki kıllar uzamaya devam ettikçe temizlemek mükellifiyertide tekrarlanır Avret mahallinin tıraşında, sadece ön tarafın temizliği kafidir Kılların temizliği bir ay içinde tekrarlanmalıdır Ayrıca halk arasında konuşulan kıl uzunluğunun arpa boyu kadar olması durumunda namaz caiz olmaz, yok küçük parmağı bir defa dolarsa kafir olunur şeklindeki inanışlar dinimizde bulunmayan, uydurma laflardır,bu ise ihmal edilen temizliğin vebalinden dağa ağır bir durumdur Temizlik imandandır Bu temizliğin yapılmasındaki hikmet sıhhat yönündendir Temizlenmediği zaman, mesamatın tıkanması ile vücudun ter ifrazatı zorlaşır Bu da onun sağlığına zarar verir Kirlerle karışan terlerin meydana getireceği koku da caba Bu temizliğin kırk günü geçmesi mekruhtur (yapılmaması istenen, günah olmayan ancak adet haline getirilirse günah olan şeyler) Cuma günü traş olmak müstehabdır (İşlenmesinde sevap olan, terkinde günah olmayan ibadetler)

  Adetten kesilme zamanı  Menopoz = YaşdönümüTıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır Bu dönem sebep olabilieceği şikayetlerle başlıbaşına problem oılabilecek bire zaman dilimidir
  Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır Bu da birçok şikayeti ortya çıkarır, cinsiyet hormonlarının uygulanması, bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir

  Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivitesi azalmaz Hatta bazen artabilir
  Hanefilere göre : Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlar Elli veya elli beş yaşlarında adet görme devresiş biter, Bu yaştan önce de adetten kesilen kanlar vardır
  Malikilere göre : Onüç yaşını geçmiş bir kadından 70 yaşınma kadarr gelen kan da uzmanlara gösterilir ve ona göre hjüküm verilir Yetmiş yaşından sonraki kan ise kesinlikle özür kanıdır
  Şafiilere göre : Belli bir zaman yoktur Hayat boyu devam edebilir Bu hususta bölgenin iklimi etkili olur Çoğunlukla 62 yaşında kan kesilir
  Hanbeliler göre : Adetten kesilme yaşı 50'dir Bundan sonra gelen kan kuvvetli isede adet kanıdeğildir, özür kanıdır


  Adet sayılmayan kanlar  Adet görecek çağa gelmemiş kız çocuklarında görülen kan Adet halinin en az müddeti olan üç günden az gelen kan Adet halinin en çok müddeti olan on günden sonra gelen kan Hamilelik esnasında gelen kan Adetten kesimiş yaşlı kadından gelen kan


  Hamile kadın adet görebilir mi?  Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur Halk arasında buna "Üste görme" denir
  İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır Hamile kaldıktan sonra adet görülmez

  Hamile kadın adet görebilir mi?

  Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur Halk arasında buna "Üste görme" denir
  İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır Hamile kaldıktan sonra adet görülmez


  Hayız içinde kan gelmeyen günler  Hayzın başlaması ile görülen kan, daha sonra bir müddet kesilir, sonra yine görülür Görülmeyen günlerde hayızlı kabul edilir
  İki kan arasına giren temizliğin hayız saayılması için, bunun temizlik müddetinde değil, hayız müdddetinde gelmesidir


  Hayız kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleri  Adet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır : kırmızı, sarı, toprak rengi, siyah, yeşil, kirlimsi Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır Ta ki, safi beyaz renk görene kadar
  Kırmızılık ve Siyahlık : İttifakla hayız kanıdır HzFatıma kan görüyordu Allah Resulu (as) O'na şöyle buyurdu:
  "Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur, böyle olursa namaz kılma, başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl, çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir"
  Sarılık : Sarısı daha çok ve irini andıran bir sudur
  Bulanıklık : Kirli su renginde görülen kan demektir
  Toprak Rengi : Toprak rengine benzer, önce sarıdır sonra bu rengi alır
  Yeşilimtırak : Bir çeşit bulanık kandır bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir daha çok yaşlı kadınlarda görülür
  Hayız kanının ayırıcı nitelikleri : Katı olan ve pis kokan kan Sadece pis kokan, katı olmayan kan Sadece katı olan, pis kokmayan kan Hem katı olmayan hemde pis kokmnayan kan  Hayız ve nifas halinde haram olan sekiz şey nedir?  Namaz kılmak O)ruç tutmak Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an-ı Kerime el sürmek Kocası ile cinsel ilişkide bulunmak Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması Mescide girmek Kabeyi tavaf etmek  Kızın ergenlik belirtileri Adet Görme :  Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse
  Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır Kızxlarda en az yaşı dukuz, en çoğu ise onikidir Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse, ergenlik çağına geldiğine hükmedilir, ona göre yükümlü sayılır
  İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur Kuzeye gidildikçe yaş büyür 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir
  Hamile Kalmak : Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa, daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur


  Kızın hayız müddetinin tesbiti  İlk defa adet gören bir kız çocuğu, on gün kan görse, on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa,onun adeti on gündür Temizlik günleride 20 gündür İlk adet gören bir kız çocuğu, üç gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine bir gün kan gelse, iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet dört gündür  Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsa  Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı akrsa, her aydan on günü adetine sayılmış olur Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır
  Kur'an Öğretmeni Olan Hanım Adetliyse  Kur'an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan, harf harf, kelime kelime, hece hece öğrencilerine Kur'an öğretmesi caiz görülmüştür Baştan başa bir ayeti okuması haramdır
  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu
  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının, ıslaklığı da kan renginde olursa, kanı gördüğü anda itibaren adetlidir Bu durumda gece yatsı namazını kılmamışsa, kaza etmesi gerekir

  Cünup iken traş olmak, tırnak kesmek

  Cünup olan kimsenin bu durumda avret mahallini traş etmesi mekruhtur Aynı şekilde tırnak kesmek de mekruhtur Yıkandıktan sonra kesmek gerekir


  Cünup olan kadın çocuğunu nasıl emzirir?


  Emzikli bir kadının çocuğu ağlarsa, gusül fırsatı da yoksa, göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir


  Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi?


  Hayız, lohusalık veya ilişkiden sonra guslederken kadının cinsel organının dışının yıkanması vaciptir Cinsel organın içinin değil Kadın guslederken cinsel organının dışını yıkar, fakat içeri parmağını sokmaz


  Gusülden sonra meni çıkarsa yıkanmak gerekir mi?


  Gusülden sonra kadından gelen meni kendisine değil de, kocasına aitse, guslü tekrarlamaz, yalnız abdest alması gerekir Kadın meninin kandisine ait olduğu kanaatine varırsa, yani meni sarı ve ince olursa guslü tekrarlar


  Gusül Nasıl Alınır?

  Önce besmele çekilir "Niyet ettim gusül abdesti almaya" diye niyet edilir eller bileklere kadar yıkanır Tırnaklar arasında birikmiş veya üstlerine yapışmış birşey varsa temizlenir, Pislik olmasada avret mahalli yıkanır Sağ avuca su alınıp ağıza çekilir, boğaz ve dişlerin arasında üçkez iyice çalkalanır Oruçlu ise, boğazdan su kaçmamasına dikkat edilir Sağ elle buruna üç kere su çekilir Her defasında sol elle sümkürülür Evvela başa, sonra sağ ve sol omuzlara üç kere sol dökülür, ve her defasında beden oğuşturulur Hiç bir kuru yer kalmaksızın bütün vücut iyice yıkanır Göbek çukuru, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat gösterilir Bedende yara bulunuyorsa, yaranın durumuna göre işlem yapılır Özürsüz guslü tehir etmek günahtır


  Kadın kocası ile birlikte olursa ne zaman gusül gerekir?

  Cinsel ilişki dışındaki sevişme ve oynamalardan dolayı guslün farz olması için, kadında aşırı bir heyecanın meydana gelmesi, bu heyecan sonucu göğüsten aşağıya doğru meninin ayrıldığını hissetmesi yahut sarı bir suyun akması gerekir Erkeğin menisi beyaz ve kalın, kadınınki ise ince ve sarı renklidir Kadınlarda saarı olmayan ve göğüsten geldiği hissedilmeyen sıvılar, yıkanmayı gerektirmez
  Kadın ihtilam olur mu?
  Erkek gibi kadın da ihtilam olur Kadının menisi dışarı çıkınca gusül gerekir Bu durum erkek için doğal olduğu gibi kadın içinde doğaldır Ancak kadınlarda daha az görülen bir durumdur
  Peygamberimizin eşlerinden HzÜmmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım peygamberimize gelerek şöyle sorar:
  -Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse kadının guslewtmesi gerekir mi?
  Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym'e şöyle der:
  -Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük düşürdün Allah iyiliğini versin"
  Ümmü Süleym'de şu cevabı verir:
  -Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez Bizim bilemediğimiz bu durumları peygamberimize sormamız onları bilmememizden daha hayırlıdır
  Bunu üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu:
  -Çıkmaza esas giren sensin Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir"
  Ümmü Seleme sordu:
  -Ya Resululah! kadının menisi olur mu?
  Peygamberimiz:
  -Eğer kadının menisi olmasaydı çocuğu kendisine nasıl benzerdi Kadınlar erkeklerin benzeridir şüphesiz
  Kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese ihtayatten güsletmesi daha iyidir Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir


  Kadın saç örgülerini çözmek zorundamıdır?


  Kadın örülmiş saçlarını gusülde çözmek zorunda değildir Kadını örgülü saçının dibine suyun ulaşması yeterli görülür, bundan maksat güçlüğü önlemektir Ancak örülmemiş saçların tamamını yıkamak farzdır Eğer örgüler bir madde ile birbirine yapışmış da dibine suyun erişme imkanı yoksa, sahih görüşe göre saçını çözmesi gerekir
  Ümmü Seleme dedi ki:
  "Ya Resulallah! Ben saçlarını bağlayan bir kadınım Cünupluk ve hayızdan gusledeceğim zaman saç örgümü çözeyim mi?"
  Allah Resulü şöyle buyurdu:
  "Hayır, başına iki avuç dolusuüç kere su dökmen senin için yeterlidir"
  Eğer erkeğin uzun ve örülmüş saçı olursa onları çözüp yıkamak mecburiyetindedir

  Karı-koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa

  Karı-koca yataklarında meni görürler de ihtilam olduklarını hatırlamayıp herbiri diğerine ait olduğunu söylerse, ikisininde gusletmesi vacip olur

  Meni gelmeyen cinsi ilişki için gusül gerekir mi?

  Erkek cinsel organını sünnet mahalline kadar uykuda veya uyanıkken, isteyerek veya istemeyerek kadını fecrine sokarsa her ikisinede gusül gerekir Kadının sünnet mahalli ile erkeğin sünnet mahalli birbirine kavuşursa boşanma olmasa dahi gusül vaciptir


  Oje ve Benzeri Şeyler Gusle Mani mi?

  Guslün sahih olması için suyun deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir Bu temasa mani olan şey gusle manidirKadın guslederken tırnağının altında, üstünde veya vücudunun başka bir yerinde suyun temasına mani olan hamur, balık pulu, ruj, oje gibi şeyler olursa bunları gidermesi vaciptir Bunlar giderilmeden gusül caiz olmaz
  Oje, gusül abdestinden sonra sürülmüş olsa bile onunla ne gusül ne de abdest olmaz Dolayısıyle oje ile hiçbir ibadet olmaz

  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan​
    2. Cevap: İslamda Kadınların Bilmesi Gerekenler

  Merhaba ben 24 yaşında bir kızım. Yazıda geçen kadının ve erkeğin sünnet mahalli ifadesi dikkatimi çekti. Ayrıca geçenlerde ehli tarikat bir arkadaşım sünnet olmam gerektiğini söyleyince çok şaşırdım. Ben sünnetin sadece erkekler için gerekli olduğunu zannediyordum. Arkadaşım ise sünnet olmamın vacip olduğunu söyledi. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz? Bu yaşta sünnet olmam gerekir mi? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun.
  Ceyda/İstanbul
   


Similar Threads: İslamda Kadınların
Forum Başlık Tarih
Sorularla İslamiyet İslamda Evlilik Yaşı Kaçtır 24 Aralık 2012
Sorularla İslamiyet İslamda Evlilik Kader Midir 23 Aralık 2012
Sorularla İslamiyet İslamda sabır nedir sabrın önemi 1 Ekim 2012
Sorularla İslamiyet İslamda iyilik yapmanın önemi 26 Eylül 2012
Sorularla İslamiyet İslamda Reci' Olayı Nedir ? 15 Şubat 2012