İsim değiştirme dilekçesi örneği 2015

'Haberler' forumunda Burcu tarafından 7 Aralık 2014 tarihinde açılan konu


 1. Ad değiştirme dilekçesi örneği 2015

  Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
  Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

  Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

  Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir."

  İsim Değişikliği için HAKLI SEBEPLER:

  -Kulağa hoş gelmeyen,telaffuzu zor,küçültücü veya alay konusu olabilecek bir anlam ifade etmesi,

  -Resmi isminden çok değiştirmek istediği isimle çevresinde tanınması gibi.

  Dava,başta tanık olmak üzere her türlü delil ile ispat edilir.

  Kişinin aranan kişilerden olup olmadığı,bulunduğu yere göre Emniyet veya Jandarma Bilgi İşlem Merkezinden araştırılır.
  davanin yaklaşik masrafi 32,5 ytl kadardir.
  Görevli Mahkeme :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Yetkili Mahkeme :Kişinin ikamet ettiği veya Nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi

  İsmin değiştirilmesine ilişkin Mahkeme kararı ulusal bir gazete de ilan edildikten sonra hüküm ifade etmektedir.

  İsim değiştirme dilekçesi örneği
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  … HUKUK MAHKEMESİNE
  ANKARA

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI : … Nüfus İdaresi Müdürlüğü.

  KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR :

  1- Davacı müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında … ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve arkadaşları ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile … ismiyle tanınmaktadır.


  2- Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır.


  3- Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında … olarak geçen isminin … olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.


  HUKUKİ NEDENLER : MK, NK, HUMK ve diğer ilgili mevzuat.


  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


  SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerle nüfusta … ismiyle kayıtlı olan müvekkilin adının … olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin müvekkilin çocuğunun nüfus kayıtlarına baba adı olarak teşmiline karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…


  Davacı Vekili

  Av.