İsim değiştirme dava dilekçesi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Elfida tarafından 17 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Adımı değiştirmek istiyorum isim değiştirme dava dilekçesi örneği

  Medeni Kanunun 27.maddesinde; "Adın değiştirilmesi"

  Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
  Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

  Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

  Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir."

  Madde de geçen HAKLI SEBEPLER:

  -Kulağa hoş gelmeyen,telaffuzu zor,küçültücü veya alay konusu olabilecek bir anlam ifade etmesi,

  -Resmi isminden çok değiştirmek istediği isimle çevresinde tanınması gibi.

  Dava,başta tanık olmak üzere her türlü delil ile ispat edilir.

  Görevli Mahkeme :Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

  Yetkili Mahkeme :Kişinin ikamet ettiği veya Nüfusa kayıtlı olduğu yer Mahkemesi'dir.

  İsmin değiştirilmesine ilişkin Mahkeme kararı ulusal bir gazete de ilan edildikten sonra hüküm ifade etmektedir.

  Dilekçe Örnektir.  İSTANBUL ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE  İsim Tashihi Talebinde Bulunan
  Davacı : M.............. B... (TC No: ……………………………)
  ………………………………………………………..

  Davalı : ……………….. Nüfus İdaresi Müdürlüğü


  Konu : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.


  Açıklamalar :

  1.Davacı her ne kadar nüfus kayıtlarında “Melisa” ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve yakın arkadaş çevresi ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile “Melisa.......” ismiyle bilinmekte ve tanınmaktadır. (Delil: Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi)
  2.Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır.
  3.Meri Hukuka göre ismin tashihinin haklı sebeplere dayanılması gerekmektedir. Dolayısıyla resmi kayıtlardaki ismimden çok değiştirmek istediğim “Melisa......” ismiyle bilindiğim ve tanındığım sübuttur. (Delil: Tanık Beyanları)
  4.Bu sübut sebep ve MK. 27. Maddesi hükmü gerekçesiyle ismin tashihi istenmektedir.
  5.İşbu nedenle nüfus kayıtlarında “Melisa” olarak geçen ismimin “Melisa .......” olarak değiştirilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

  Hukuki Sebepler : MK. NK. HUMK ve diğer ilgili mevzuat.

  Hukuki Deliller : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve bilcümle kanuni deliller.

  Sonuç ve Talep : Açıkladığımız sebeplerle; nüfusta “Melisa” ismiyle kayıtlı olan davacının adının “Melisa .......” olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin davacının nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …../…./2013

  İsim Tashihi Talebinde Bulunan
  (Davacı)
  ............  Eki : 1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.
  2. Sabıka Kaydı belgesi.

  Tanıklar :
  1-) …………………. (TC No: ………) (Adres: …………………………………………………………………………..)
  2-) …………………. (TC No: ………) (Adres: …………………………………………………………………………..)