Soru İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin İşveren Açısından Önemi Nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 4 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin İşveren Açısından Önemi ile ilgili Bilgiler

  Cevap: İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin İşveren Açısından Önemi Nedir

  İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' Türkiye'de ve diğer uluslarda tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

  İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine İş Güvenliği denir.

  İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

  İş güvenliğinin önemi

  İşçi Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipler

  Dünyada ve Türkiyede meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.