işbirliğinin önemini dile getiren atasözleri

'Atasözleri ve Deyimler' forumunda YAREN tarafından 20 Nisan 2010 tarihinde açılan konu


 1. İşbirliğinin Önemi ile ilgili Atasözleri

  -kimseden kimseye hayır yok (gelmez)
  insan, yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse hayal kırıklığına uğrar.

  -koy avucuma, koyayım avucuna
  bize yardımda bulunan, yarar sağlayan kişiye biz de yardımda bulunur, yarar sağlarız.

  -kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) Hızır yetişmez
  yardım hep en zor anda gelir.

  -mum dibine ışık vermez
  etkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.


  - el el ile, değirmen yel ile
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.

  -el eli yıkar, iki el yüzü
  bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar.

  - bir elin sesi çıkmaz – Bir elin nesi var iki elin sesi var
  1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir; 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.

  -yalnız taş, duvar olmaz
  nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.

  -amcamla dayım, hepsinden aldım payım
  yakınlarından beklediği ilgi ve yardımı görmeyen bir kimse onlardan artık yeni bir istekte bulunamaz.

  -dilenci bir olsa şekerle beslenir
  yardım bekleyen bir tane olsa umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir ancak bunların sayısı çok olduğundan hepsine aynı cömertlik gösterilemez.

  -dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş
  hem gereksinim duyduğu konuda yardım istiyor hem de yapılan yardımı küçümsüyor.

  -el kazanı ile aş kaynamaz
  önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.

  -elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.

  -elden vefa, zehirden şifa
  zehirden şifa beklenilmeyeceği gibi yabancılardan da yardım ve iyilik beklenmez.

  -evlenenle ev alana Allah yardım eder
  evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.

  -her damardan kan alınmaz
  herkesten yardım istenmez, istense de alınamaz.

  -veren el, alandan üstündür
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

  -veren eli herkes öper
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

  -tırnağın varsa başını kaşı
  hiç kimse başkasından yardım beklememeli; kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir.

  - imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
  zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu.

  -kelin merhemi olsa başına sürer
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.


  - öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser
  koruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.