İş Sağlığı Güvenliği Talimat ve Tutanağı

'Etüt Merkezi' forumunda Sitem tarafından 9 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. İş Sağlığı Güvenliği Talimat ve Tutanağı

  İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞI


  İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri özlük no :
  T.C Kimlik no :
  Çalıştığı bölüm:
  Görevi :


  Yukarıda açık kimliği yazılı .........oğlu..........doğumlu ....................................’nun işyerimizde aşağıda belirtilen şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı,tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve imza edilmiştir.

  -İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.
  -İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını okudum,bu talimatlara kesinlikle uyacağım.
  -İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz levhalarını gördüm,bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.
  -Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım.Amirlerimin verdiği emirlere tamamen uyacağım.
  -Kendi işimden başka işe karışmayacağım.
  -İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu biliyorum.İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım.Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim.Koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.
  -İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım.İşyeri yetkililerinden izin almadan misafir kabul etmeyeceğim.
  -Toz yoğun yerlerde toz maskesi,baretle çalışılması gerekli yerlerde baret,düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.
  -Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.
  -İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam yetkililere derhal haber vereceğim.  İş bu tutanak 2 nüsha olarak ..../...../......tarihinde imzalanmıştır.

  Bölüm sorumlusu amir İşçinin
  Adı Soyadı Adı Soyadı

  Cevap: İş Sağlığı Güvenliği Talimat ve Tutanağı

  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TUTANAĞI  Sayı:......
  GÜNDEM:

  İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden noksan konuların incelenmesi.​  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ......./...../...... tarih ve saat......de ........
  .......................................................................adresinde kurulu ............................
  ..................................unvanlı işyerinde yapmış olduğu toplantıda:


  Ecza dolabında belirtilen ecza malzemelerinin bulunması zorunludur. Yapılan tetkik neticesinde bazı tıbbi malzemelerin eksik olduğu tespit edilmiş olup kısa süre içerisinde ilkyardım malzemelerinin tamamlanmasının sağlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

  BAŞKAN İŞYERİ HEKİMİ
  İŞYERİ GÜVENLİK ŞEFİ​
  SOSYAL İŞLER DANIŞMANI VARDİYA AMİRİ
  iŞÇİ TEMSİLCİSİ​
  SENDİKA TEMSİLCİSİ
  SİVİL SAVUNMA UZMANI​