İş Kazası Bildirimi Dilekçesi Örnegi

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. İş Kazası Bildirimi Dilekçesi Örnegi

  Not 1: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 :İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar (Not 2: Sosyal Sigortalar Kanunu 27 maddesi: İş Kazasını Bildirme: İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür Bu bildirime örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır
  İşverenin kasden veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararalarından işveren sorumludur
  Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısiyle, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalr Kurumca ödenmez  Tarih:


  Sayı:


  Konu: İş Kazası Bildirimi Hakkında

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  ...........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
  .........................

  .........................adresinde kurulu, Müdürlüğünüzde .........................sayılı dosyada işlem gören .........................Ünvanlı işyerimizde ../../....tarihinde meydana gelen iş kazısına ilişkin "İşyeri Kaza Bildirim Formu" düzenlenerek ilişikte sunulmuştur
  Bilgilerinize arz ederim

  EKLER: Bir adet İşyeri Kaza Bildirim Formu
  İŞVERENİN VEYA VEKİLİN
  ADI VE SOYADI
  İMZA