İş Kanunu Gereği İş Güvenliğini Sağlamak İçin Alınan Önlemler Nelerdir

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. İş Güvenliğinin Önemi,İş Kanunu Gereği Hizmet Akdi, İş Güvenliğinin Amacı,İş Güvenliğini Sağlamak İçin Alınan Önlemler

  İŞ KANUNU GEREĞİ İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK GENEL ÖNLEMLER


  1- İşçilere ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait örneğe uygun sağlık raporu alınmalıdır İşçilerin yılda bir kez periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır

  2- Yemek, çay servisi vb gıda işlerinde çalışanların periyodik olarak portör raporları alınmalıdır

  3- İşyerinde, işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının birer onaylı örnekleri bulunmalıdır

  4- Gece çalışmalarında işçilere 75 saatten fazla çalışma yaptırılmamalıdır

  5- İşçilere iş elbisesi, iş ayakkabıları giydirilmelidir

  6- Uygun soyunma mahalli ve yeterli elbise dolabı bulundurulmalıdır

  7- Uygun wc-lavabo, duş tesisleri, yemek yeme yeri bulunmalıdır

  8- Akaryakıt depolama tankları, pompa adaları, nefeslikler vb yerlerde akaryakıt buharı birikebilecek boş ve kapalı alanlar bulunmamalıdır

  9- Elektrik tesisatı uygun durumda bulundurulmalı ve yılda bir kez yetkili elemanlara kontrol ettirilerek kontrol raporu düzenlenmelidir

  10- Tehlikeli alanda çıplak hava hattı olmamalıdır

  11- Aydınlatma tesisatı expruf armatürlerle yapılmalıdır

  12- Topraklama sistemi uygun olmalı ve direnç ölçümleri ile uygunlukları belgelendirilmelidir

  13- Yıldırımlık tesisatı yapılarak yılda bir kontrol ettirilmelidir

  14- Isınma sistemi açık alevli olmamalıdır

  15- İşçilerin işyeri dosyalarına iş güvenliği yönünden eğitildiklerine ve yeterli görüldüklerine dair belge konulmalıdır

  16- Altı ayda bir yangın söndürme ve alarm denemeleri yapılmalıdır

  17- İşyerinde yeteri kadar yangın söndürme cihazı, yanmaz örtü, kum kovası, yangın hortumu, yangın alarm sistemi, ikaz levhaları vb bulunmalıdır Seyyar yangın söndürme cihazlarının altı ayda bir kez kontrolleri yaptırılmalıdır Personele yangın söndürme eğitimi verilmelidir

  18- Yeteri kadar ilkyardım ve tedavi levazımatı bulundurulmalıdır

  19- Akaryakıt depolama tankları ve tesisatı uygun tesis edilmelidir

  20- Akaryakıt depolama tanklarının meskun binalara, yola, komşu araziye ve birbirlerine olan mesafeleri tüzükte belirtilen uygun mesafelerde olmalıdır

  21- Depoların birbirleriyle boru bağlantıları olmamalıdır

  22- Havalandırma boruları uygun tesis edilmeli ve ağzı en az 25 metre yükseklikte olmalıdır

  23- Kompresör ve kalorifer kazanları yılda bir kez, liftler üç ayda bir kez yetkili teknik elemanlara test ve kontrol ettirilerek kontrol raporları düzenlenmelidir