İş hayatında İstenmeyen 10 Karakter

'Sosyal Konular' forumunda Wish tarafından 10 Haziran 2009 tarihinde açılan konu


 1. Boyner Yayınları tarafından yayınlanan ‘‘Zor insanlarla baş etme yolları’’ adlı kitapta, ‘‘en istenmeyen kişiler’’ listesi veriliyor ve bu kişilerin davranış özellikleri anlatılıyor.

  Bu özellikler ‘‘Tank, pusudan vuran, el bombası, çokbilmiş, bilir geçinen, peki efendimci, ikircikli, yok bir şeyci, olmazcı, sızlanmacı’’ olarak sıralanıyor.

  Kitapta, ‘‘En istenmeyenler listesinin başındaki 10 kişi’’nin teşhir edildiği ilk bölümde, kişilere ‘‘anlama merceği’’ takmanın yolları ve ‘‘Cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğu’’ anlatılıyor.

  Kitapta en kötü hallerindeki insanları temsil eden 10 özgül davranış, ‘‘Tank, pusudan vuran, el bombası, çokbilmiş, bilir geçinen, peki efendimci, ikircikli, yok bir şeyci, olmazcı, sızlanmacı’’ olarak sıralanıyor.

  Dr. Rick Brinkman ve Dr. Rick Kirschner tarafından hazırlanan ve orjinal adı ‘‘Dealing with People You Can"t Stand’’ olan kitapta ‘‘En istenmeyenler listesinin başındaki 10 kişi’’nin davranış özellikleri şöyle anlatılıyor:

  Tank
  Bazen girgin ve kaba, bazen gürültücü ve dayatıcı, bazen de bir lazer kadar yoğun ve cerrahi titizliğe sahip bir tavırla karşınıza çıkan Tank, amaç için her şeyin mübah olduğunu düşünür. Ondan merhamet beklemeyin. Tank, dövüşken, sivri dilli, öfkeli, son sözü söyleyen, ısrarcı ve saldırgan davranış biçiminin timsalidir.

  Pusudan vuran
  Bu örtülü operasyon uzmanı zayıf noktalarınızı belirleyerek size karşı kullanır. Bazen arkanızdan sabotajlara girişir, bazen de kalabalığın önünde sizi kasıtlı olarak küçük düşürür. Pusudan iğneleyici ve küçümseyici sözlerle sizi aptal yerine koyar.

  El bombası
  Pimi çekilmiş el bombası yerinde duramaz ve saçtığı şarapneller menzildeki herkesi vurur. Ardından duman dağılır ve toz diner ve döngü bir kez daha kritik külteye varmak üzere hareket geçer. Kısa bir sükunet döneminden sonra el bombası, o anki durumla hiç ilgisi olmayan konularda atıp tutarak hedef gözetmeksizin patlar.

  Çok bilmiş
  Bu kişi her şeyin yüzde 98"ini bilir, yeter ki ona sorun. Bildiği ne varsa size anlatır, sizin pespaye fikirlerinizi dinlemeye bir saniye bile ayırmaz. Nadiren kendi görüşünden kuşku duyar, düzeltme ve karşı çıkma çabalarına çok az hoşgörü gösterir.

  Bilir geçinen
  Böyle bir karakter pek fazla şey bulmaz, ama bunu bir mani olarak da görmez. Kerameti kendinden menkul bu tür kişiler abartma, yüksekten atma, yanıltma ve saptırma yoluyla sizi doğru istikametin dışına iter. Her zaman herkesi kandıramaz, sadece dikkati çekmek için insanların bir kısmını yeteri kadar bir süre kandırabilir, bir de yeterince insanı her zaman kandırabilir.

  Peki efendimci
  İnsanlarla çabuk uyuşan peki efendimcinin kabarık bir tutulmamış ve kırılmış sözler sicili vardır. Hiç kimseyi memnun etmemesine rağmen, memnun etmek için aşırı taahhütler altına girer! İnsanları mutlu etme ve çatışmalardan kaçınma uğruna, uzun boylu düşünmeden her şeye "evet" deyiverir.

  İkircikli
  Hayati bir kararla karşı karşıya kaldığında, iş işten geçene kadar konuyu ertelemeye çalışır. Ama sonunda kararın kendiliğinden oluştuğu bir noktaya varılır, bunda da kendileri dışında kimsenin kusuru yoktur. Çoğu kararlarda da artık çok geç olan bir noktaya gelinir.

  Yok birşeyci
  Size hiçbir şey anlatmadığı için ne olup bittiğini bilemezsiniz. Sözlü ya da sözsüz geri iletim yok. Ağzına mühür vurur ve sanki siz orada değilmişsiniz gibi gözleri ötelere dalar.

  Olmazcı
  "Her çıkışın bir inişi vardır" der. Bundan çıkarılabilecek sonuç da düşenin bir daha ayağa kalkmaması gerektiğidir. Kasvet dolu ve cesaret kırıcı olan bu kişi başkalarını da umutsuzluğa sürükler. Yumuşak mizaç kisvesine bürünmüş bu kişi beyhudelik, çaresizlik ve umutsuzluk uğruna hiç bitmeyen bir kavgayı sürdürür.

  Sızlamacı
  Hayatına dönük bir plan vardır, ama bu planın içinde o yoktur. Bunun yerine kendi kederi içinde yalpalar, hiç durmaksızın sızlanır ve bütün dünyanın yükünü kendi omuzunda taşır. Haksızlığa uğradıkları dünyada kendilerini çaresiz ve ezik hissederler. Sorunlarını size yansıtırlar ama çözüm önerince de kötü arkadaş olursunuz.

  Zor insanlarla uğraşma şeçenekleri


  Kitapta zor insanlarla uğraşırken her zaman herkesin önünde bir seçenek olduğu da belirtiliyor.

  Durup hiçbir şey yapmamak
  Beraberinde sıkıntı çekmeyi ve elinden bir şey gelmeyecek birine yakınmayı da getirir. Durum zamanla daha da kötüleşir. Elinden hiçbir şey gelmeyenlere şikáyette bulunmak, sonuç alıcı tedbirlere başvurmayı ertelerken, moral bozukluğuna ve verimliliğin azalmasına yol açar.

  Çekip gitmek
  Bazen en iyi seçenek kalkıp gitmektir. O kişiyle uğraşmak artık anlamsız geldiğinde, yapılacak en anlamlı şey oradan uzaklaşmaktır. Durum kötüye gidiyorsa. söylediğiniz her şey işleri daha da bozuyorsa ve kontrolü kaybediyorsanız, ihtiyatlı olmanın cesaret olduğunu hatırlayıp oradan uzaklaşın.

  Bakışınızı değiştirmek
  Tahammül edilmesi zor insan, huyunu devam ettirse de, siz onu farklı görmeyi, farklı işitmeyi ve farklı hissetmeyi öğrenebilirsiniz.

  Davranışınızı değiştirmek
  Tahammül edilmesi zor insanlara yaklaşımınızı değiştirdiğinizde onlar da sizinle ilişkilerinde yeni yaklaşımları öğrenmek zorunda kalır. Yine de en sorunlu davranış biçimleriyle başa çıkmayı sağlayacak etkili ve öğrenilebilir stratejiler vardır. Nelerin gerekli olduğunu ve nasıl yapıldığını bir kez öğrendiğinizde, istenmeyen bir durumla başa çıkabilir ve bunu zahmete değer bir sonuca doğru yöneltebilirsiniz.

  -alıntı-