İş Güvenliği İle İlgili Yapılması Gerekenler

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 1 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu


 1. İş Güvenliği İle İlgili Yapılması Gerekenler Nelerdir  Yeni yasayla birlikte yürürlükteki diğer mevzuatta dikkate alındığında işverenler için iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenler.

  Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

  Acil eylem planı yapmak,

  Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek (Herkes için yaptığı işe göre İSG eğitimi aldırılmalı, eğitim konuları belgelenmeli ve bir ölçme değerlendirme yapılmalıdır),

  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi (özel kurumlardan veya çıraklık ve mesleki eğitim okullarından alınabilir),

  İlkyardımcı eğitimi aldırılması, yangın eğitimi aldırılması,

  İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapması,

  50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İSG Kurulu kurulması,

  Çalışan Temsilcisi atanması veya seçilmesi,

  İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı çalıştırılması veya OSGB'lerden hizmet alınması gibi yükümlülükler getirilmiştir.