Irakın İthal Ettiği Ürünler

'Ülkeler' forumunda Elfida tarafından 17 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Irağın ithal ürünleri
  Irak hangi ürünleri ithal eder

  Irak’ın ihracatında 1950’li yıllarından beri petrol hakimiyetini sürdürmektedir. Petrole olan bağımlılık yıllar boyunca arttıkça petrol ana gelir kaynağı haline gelmiş ve diğer sektörler ihmal edilmiştir. Irak’ın ödemeler dengesinde petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar çok büyük etki yaratmaktadır. Acilen ürün çeşitlendirilmesine ve dolayısı ile yeni yatırımlara geçilmesinde fayda vardır. Yaptırımların olduğu yıllar boyunca, Irak yasal veya yasal olmayan yollardan komşuları ile bir ticaret ilişkisi içerisinde bulunmuştur. Ürdün’le dengeli bir ticaret ilişkisi oluşturulmuştur. Acil olan ihtiyaçları için ucuz petrol ihraç etmek zorunda kalmıştır. İşgalden sonra Kuveyt’ten gerçekleştirilen rafine petrol ürünleri ithalatı çok üst seviyelere çıkmıştır. Ayrıca Mısır ve Tunus’tan da gıda karşılığı program kapsamında yapılan ticaret önemli miktarlara ulaşmıştır. Bu ülkelerden bu kapsamda 100 milyon $’ı aşan bir ithalat gerçekleştirilmiştir.Ayrıca 2002 yılı süresince kaçak petrol ihracatı özellikle Suriye’ye yönelik olarak
  gerçekleştirilmiştir.

  Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyinin (UNSVCR) 1483 sayılı kararı 2003 Mayıs ayında geçmiş ve BM ambargolarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda bu tarihten itibaren petrol dışındaki ürünlerin de ihracatına izin verilmiştir. İthalatı ise büyük değişkenlik göstermekte, yerli sanayi pek gelişmediği için her türlü ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. İthalatta önceliği olan konuları sıraladığımızda ise ilk sıranın inşaat ve alt yapı yatırımları ile ilgili mallar ve bunun yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeler olduğu söylenebilir.

  Irak’ın ithalatında en önemli pay % 24.5 ile Türkiye’ye aittir. İkinci önemli ülke ise ABD’dir.İhracatında ise % 55’lik payı ile ABD ilk sırada yer almakta olup, diğer önemli ülkeler sırası ile İspanya ve Ürdün’dür