İnsanın Anatomik Yapısı

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 30 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. İnsanın Anatomik Yapısı nedir
  İnsanın Anatomisi

  insan anatomisi, insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

  İnsanın Anatomik Yapısı

  1) Hareket Sistemi (Lokomotor sistem); Bu sistem içinde: kemik bilim - Osteoloji (Osteologia), Eklembilim - Artroloji (Arthrologia) Kasbilim - Miyoloji (Myologia) vardır Bu üç bilime iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi de denilmektedir
  2) Dolaşım veya Damar sistemi
  3) Sinir sistemi
  4) Duyu organları
  5) Sindirim sistemi
  6) Solunum sistemi
  7) Uro - genital sistem
  8) iç salgılı bezler - Endokrin sistem

  İç organlar bilimi (Splanchnologia); sindirim, solunum sistemleriyle uro - genital sistemin içine giren organlarla, iç salgılı bezlerin ilmidir


  Bütün bu sekiz sistemi üçe indirmek mümkündür :

  1) İlgilenme sistemi
  2) Beslenme sistemi
  3) Üretme sistemi

  Hareket, sinir, duyu organları birinci sistem içine; solunum, dolaşım, sindirim organlarıyla iç salgı bezleri ikinci sistem içine, geri kalan idrarı yapan ve ***üren organlarla genital organları üçüncü sistem içine sokmak kabilse de bu sakilde bir bolünüm anatomik değildir.

  Anatomide geçen durum ve doğrultu terimleri, Tıp Anatomi

  Anatominin ele aldığı bütün organ ve oluşumlar; karşıda, ayakta duran, başı dik, gözleriyle öne bakan, üsttarafları yanlara sarkık, ellerin aya yüzleri öne çevrilmiş bulunan bir şahsa aittir.

  Organ ve oluşumların durumlarını, doğrultularını ve birbiriyle olan ilgilerini anlatmak için Anatomi, vücuttan geçen bir takım tasarlı (imaginaire) düzlemler (plânlar) kabul eder.

  Orta (median) plân; Gövdenin ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki eşit ve simetrik bölüme ayıran plândır Orta plâna göre iç organlar içinde simetrik ve asimetrik olanlar vardır; çift olan iç organlar normal olarak simetriktirler (böbrekler gibi) Bununla beraber çift organ*lardan birbirinden küçük farklar gösterenler vardır. (akciğerler gibi)

  Karaciğer, kalb vücudun orta plânına göre simetrik değillerdir Orta plân üzerinde, vücudun ön ve arka yüzeyinde çekilen tasarlı çizgi, ön ve arka orta çizgilerdir.

  Orta plân kafanın sutura sagitalis'inden geçtiğinden bu ve buna paralel plânlara Sagital plân derler.

  Sagital plâna enine dikey (vertico - transversal) olan plâna frontal plân derler.

  Her frontal plâna, hem sagital plâna dikey olan plân, enine (transversal) plânlardır.

  Vücudun önünden, arkasından, yanlarından, üstünden ve altından geçen altı tasarlı plân daha vardır.

  Vücudun önünden geçen plâna, ön (anterior - ventral) plân; arka*sından geçen plâna arka (posterior - dorsal) plân; yanlardan geçene yan (lateral) plân; en üst noktadan geçene üst (superior - cranial) plân en alttan geçene alt (inferior - caudal) plân denir.

  Orta (median) plâna yakın organ ve oluşumlar için, iç veya içyan (medial - intern) uzak olanlar için dış veya dışyan (extern - lateral) terimleri kullanılır.

  Bunlardan iç (intern - internal), dış (extern-external), daha çok boşluklu organ ve oluşumlar için kullanılır]
  Üst tarafta medial yerine, ulnar; lateral yerine radial; alt tarafta medial yerine tibial, lateral yerine fibular terimi kullanan okullar da vardır.

  Deriye yakın olan yapılar için, yüzeyel (superficialis), derin olanlar için, derin (profundus) kullanılmaktadır

  Üst ve alt tarafların gövdeye bitişik olan uçlarına yakın durumda olan Anatomik yapılar için, prozimal; uzak olanlar için distal terimi kullanılmaktadır.

  Alıntı
   


Similar Threads: İnsanın Anatomik
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi İnsanın Embriyonik Gelişimi 4 Şubat 2012
Eğitim Merkezi İnsanın Biyolojik Saati 31 Ocak 2012
Eğitim Merkezi Yaprağın Anatomik Yapısı 31 Mart 2012