ingilizce tarih yazımı

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. İngilizcede tarih nasıl yazılır
  İngilizcede tarih konusu anlatımı
  tarihler ingilizcede nasıl kullanılır


  İngilizce'de tarih sormak için aşağıda ki soru cümleleri kullanılır.

  What is the date? - Bugünün tarihe ne?
  What date is it ? - Bugünün tarihe ne?
  What's the date today? bugun ayın kacı ?
  What's today's date? - bugün'ün tarihi nedir?

  İngilizce' de günü tarihi söylenirken Rakamların yanına -st,nd,rd.th- takısı eklenir.

  it is the fourth of june. - bugün haziranın dördü.
  it is the 4th of june. - bugün haziranın dördü.
  it is june fourth . - bugün haziranın dördü.
  Today's the first of November bugun kasımın biri

  15 ( th ) February : the fifteenth of February
  February 15 ( th ) : February the fifteenth
  8 (th) June : the eightth of June
  June ( 8 th ) : June the eighth

  1st = the first - ilk
  2nd = the second - ikinci
  3rd = the third - üçüncü
  4th = the fourth - dördüncü
  5th = the fifth - beşinci
  6th = the sixth - altıncı
  7th = the seventh - yedinci
  8th = the eighth - sekizinci
  9th = the ninth -dokuzuncu
  10th = the tenth - onuncu
  11th = the eleventh - onbirinci
  12th = the twelfth - onikinci
  13th = the thirteenth - onüçüncü
  14th = the fourteenth - ondördüncü
  15th = the fifteenth - onbeşinci
  16th = the sixteenth - onaltıncı
  17th = the seventeenth - onyedinci
  18th = the eighteenth - onsekizinci
  19th = the nineteenth - ondokuzuncu
  20th = the twentieth - yiminci
  21st = the twenty-first - yirmibirinci
  22nd = the twenty-second - yirmiikinci
  30th = the thirtieth - otuzuncu

  at the beginning of July / Temmuz başında

  in mid-December / Aralık ortası

  at the end of March / Mart sonu

  by the end of June / Haziran sonunda

  15 October ("the fifteenth of October" veya "October the fifteenth") / 15 Ekim

  Monday, 1 January ("Monday, the first of January" veya "Monday, January the first") / Pazartesi, 1 Ocak

  on 2 February ("on the second of February" veya "on February the second") / Şubat 2'si

  Amerikan İngilizcesinde ise genellikle " the " söylenmez. -st, -nd, -rd ve -th ekleri genellikle yazılmaz

  March 2 / March second
  May 12 / May twelfth