Ingilizce Past Tense-Geçmis Zaman

'Bunları biliyormusunuz' forumunda YAREN tarafından 25 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. GEÇMİŞ ZAMAN I– SIMPLE PAST TENSE

  Türkçede –di, -miş veya –mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan birisi de simple past tense adı verilen zamandır.

  & Fiillerin ikinci hallerinin kullanıldığı zamandır. Fiillerin çoğunun ikinci halleri sonlarına –ed ekinin eklenmesiyle oluşturulur.

  I cleaned my room last Tuesday. – Odamı geçen Salı temizledim.

  Ancak düzensiz adını verdiğimiz fiillerde yaygın olarak kullanılır.

  She went Bursa yesterday. – Dün Bursa’ ya gitti. : Burada gördüğümüz went, go fiilinin ikinci halidir.

  & Olumsuz yaparken didn’t kullanılır. Did aslında do fiilinin ikinci halidir. Did kullandığımız durumlarda fiiller birinci hallerinde kullanılırlar.

  I didn’t mean it. – Onu kastetmedim. : Burada da gördüğünüz üzere did olduğu için cümlemizde mean: anlamına gelmek fiilini birinci hali ile kullandık.

  & Sorularda did veya didn’t kullanırız. Yine did olduğu için fiiller birinci hallerinde kullanılır.

  Did you hear the news? – Haberleri duydun mu?
  Didn’t she call you last week? – Seni geçen hafta aramadı mı?


  Nerelerde kullanıyoruz?

  1. Geçmişte tamamlanıp sonlanmış bir olaydan bahsederken:

  Our school team beat their school team in volleyball. – Okul takımımız onların okul takımını voleybolda yendi.

  2. Ne zaman sorusuyla birlikte geçmiş zaman ifadelerinde:

  When did they send this? – Bunu ne zaman gönderdiler?

  3. Keşkeler ve hayallerimizle ilgili yapılarda:

  I wish you helped me. – Keşke bana yardım etsen.

  I’d rather you didn’t offend anybody. – Kimseyi kırmamanı tercih ederim.

  4. Geçmişte tamamlanmış olayları zamanları ile birlikte söylerken

  We met yesterday. – Dün buluştuk.

  Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır:

  * Yesterday-Dün

  * Last – Geçen: Last year- Geçen yıl, Last week- Geçen hafta, Last Tuesday - Geçen Salı, Last month – Geçen ay……….

  * Ago – Önce : Three hours ago – Üç saat önce, Two days ago - İki gün önce, Five weeks ago – Beş hafta önce……..

  * In 1999 – 1999’ da, in September- Eylülde, On Wednesday – Çarşamba günü, At two o’clock – Saat 2’de…….

  * The other day – Geçen gün