ingilizce ihracat yazışmaları

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 4 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. ihracat yazışmaları ingilizce,
  ingilizce ihracat yazışma örnekleri,
  ihracat yazışmaları

  İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İNGİLİZCE


  Dış ticarette, özellikle alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları nedeniyle ilk adım genellikle yazışmalarla atılmaktadır.

  İhracatçı şirketlerin ithalatçılara gönderdikleri iş mektupları, ithalatçının ihracatçı ile ilgili olumlu izlenimler edinmesine, iyi iş ilişkileri kurulmasına ve yeni pazarlar yaratılmasına katkıda bulunacak ilk faktördür. Bu yazışmalarla ithalatçı, henüz karşı karşıya gelmediği ihracatçıyı değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısı ile yazılacak iş mektuplarına ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir.

  Etkili bir iş mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktadır: Açıklık, az ve öz olma, bütünlük ve doğruluk.

  İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Örnekleri

  Uluslararası ticari yazışmalarda, ihracatçıların ilk kez temasa geçecekleri bir ithalatçıya yazabilecekleri mektup örneği, İngilizce ve Türkçe olarak aşağıda sunulmuştur. Bu mektup, bu tür yazışmalarda en çok kullanılan formu ana hatları itibariyle göstermektedir.


  (İthalatçının İsim ve Adresi)

  Dear Sirs,

  Our Company is the exporter/producer of (ürünün ismi) and we would like to make our company and its products known to you.

  Enclosed is a brochure which gives you general information about our products.

  If you are interested, we will be happy to send you any further information. We may be available in the near future to discuss the subject with you as well.

  Thanking for your kind interest and we look forward your early reply, we remain,

  Yours sincerely,
  (İhracatçının İsmi)​


  (İthalatçının İsim ve Adresi)

  Sayın baylar,

  Şirketimiz (ürün ismi) üreticisi/ihracatçısıdır ve sizleri şirketimiz ve ürünlenmiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
  Ürünlerimiz ve fiyatları ile ilgili genel bilgiler veren bir broşür ilişiktedir. İlgilendiğiniz takdirde, size daha fazla bilgi göndermekten memnuniyet duyacağız. Bu konuyu görüşmek için yakın bir gelecekte karşı karşıya da gelebiliriz.
  İlginize teşekkür eder, erken cevabınızı bekleriz.

  Saygılarımla,
  (İhracatçının İsmi)​  Firmanın mevcut koşulları ve ihracat konusundaki deneyimlerine göre mektupta yer alabilecek ilave hususlar olabilir. Aşağıda çeşitli cümleler yer almakta olup bunlar mektuba ilave edilebilecek alternatif ifadelere örnek teşkil etmektedir.

  • Firma, üretim konusunda ihtisaslaşmış olabilir ve özel sipariş kabul edebilir.
  "Special order is acceptable."
  "Özel sipariş kabul edilebilir."

  • Firma, ihracatta deneyim sahibidir. Bu hususu belirtmek isteyebilir.
  "We have already experience in export business, particularly in European markets."
  "İhracatta, özellikle Avrupa piyasalarında deneyimimiz vardır."

  • İthalatçı ülkenin bulunduğu ülke piyasasına özellikle girme isteği vurgulanabilir.
  "Since we have recently received many requests for our products from your country, now we are planning to have our products distributed by a well-known importer / wholesaler."
  "Son zamanlarda ülkenizden, ürünlerimize yönelik çok sayıda talep aldığımız için, ürünlerimizin ülkenizde tanınmış bir ithalatçı / toptancı tarafından dağıtımının yapılmasını planlamaktayız." Şayet ithalatçıyı bilgilendirebilecek daha detay bilgileriniz varsa, örneğin:

  • Bir ülkeyi ziyaret edecekseniz ve görüşmeyi planladığınız yeni firmalar mevcut ise, ziyaret öncesi firmanızı ve ürünlerinizi tanıtıcı bir bilgi mektubu gönderebilirsiniz.
  • Aynı ülkede halihazırda temasta bulunduğunuz, referans olabilecek düzeyde iyi firmalar olabilir. İthalatçıyı bu konuda bilgilendirebilirsiniz.
  • Hazır ürün örnekleriniz olabilir ve bunları numune olarak mektubunuzla birlikte gönderebilirsiniz. (Bu imkan ürüne göre mümkün olabilecektir ve genellikle ilk yazışmadan sonraki aşamalarda gerçekleştirilmesi daha uygundur.)

  (İthalatçının ismi ve adresi)

  Dear Mr. (İthalatçının ismi)

  We are the exporters of (ürünün ismi) and would like to make ourselves and our products known to you.
  With this letter we are sending our company brochure and product catalogue. They represent the range of quality and the specifications that we offer. Still we have customers in your country and in the enclosure, you will fınd a list of the companies with whom we already do business.
  I shall be in your country on (tarih) and my intention to stay there is about a week. I would like to visit you at your office during my stay and I would appreciate to learn when it could be convenient for you.
  I look forward your confirmation and to meeting you soon

  Yours sincerely
  (İhracatçının ismi)​

  Enclosure:

  The list of companies,

  Brochure and Product Catalogue  (İthalatçı Firmanın ismi ve adresi)

  Sayın (İthalatçının ismi)

  Biz (ürünün ismi) ihracatçısıyız ve size kendimizi ve ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.

  Bu mektup ile birlikte size, firma broşürümüzü ve ürün kataloğumuzu gönderiyoruz. Bunlar, size sunduğumuz kalite ve ürün özelliklerini temsil etmektedir. Halihazırda ülkenizde müşterilerimiz bulunmaktadır. Ekte bizimle iş yapmakta olan firmaların bir listesini bulabilirsiniz.

  Ben (tarih) tarihinde ülkenizde bulunacağım ve ülkenizde (süre) kalmak niyetindeyim. Orada bulunduğum süre içinde sizi ziyaret etmek istiyorum. Sizin için uygun olan zamanı bana bildirmenizden dolayı memnuniyet duyacağımı belirtirim.

  En yakın zamanda görüşmek üzere teyidinizi bekliyorum.

  Saygılarımla,
  (İhracatçının ismi)​


  Ek:- Firma Listesi,
  - Broşür ve Ürün Kataloğu
    2. Cevap: ingilizce ihracat yazışmaları

  Bilgi Talebine Cevap

  İthalatçı firma, firmanız hakkında bilgiyi çeşitli kaynaklardan (uluslararası tanıtım kataloglarından, vermiş olduğunuz reklamdan, uluslararası ticari kuruluşlardan, İGEME'den, vb.) almış olabilir ve sizden ürünleriniz ve fiyatlarınız gibi çeşitli konularda bilgi talebinde bulunabilir.

  (Talepte bulunan fırmanın isim ve adresi)

  Dear

  Thank you for your inquiry concerning (ürün ismi). 0ur brochure including the products in which you are interested, and our price list and the terms are enclosed.

  Please let us know if there is any other way in which we can be of help.
  Thanking you for your kind interest, we remain,

  Yours sincerely,
  (İmza)
  (Talepte bulunan firma isim ve adresi)

  Sayın

  (Ürün ismi) konusundaki talebinize teşekkür ederiz. İlgi duyduğunuz ürünleri içeren tanıtım broşürümüz ve fiyat listemiz ilişiktedir.

  Yardımcı olabileceğimiz herhangi bir husus olduğunda lütfen bizi bilgilendiriniz. İlginize teşekkür ederiz.

  Saygılarımla,
  (İmza)


  Siparişin Kabulü


  Dear

  We wish to confirm the receipt of your order of (tarih) for the shipment of (ürün ismi).

  Shipment will be made in accordance with the conditions of our offer dated (tarih).

  We will have your order ready for delivery on (tarih).


  Yours sincerely,
  (imza)​


  Sayın

  (Ürün ismi) sevkiyat ile ilgili () tarihli siparişinizi aldığımızı teyit ederiz.

  Sevkiyat (.) tarihli teklifimizde yer alan koşullara uygun olarak yapılacaktır.

  Siparişiniz teslimatı yapılmak üzere(.) tarihinde hazırlanmış
  olacaktır.


  Saygılarımızla,
  (imza)​  Siparişin Reddi  Dear


  We have received your order for shipment dated (tarih). Unfortunately, we are not in a position to deliver your order since our entire production is sold out for the next (....) months.

  We much regret not being able to meet your order, but will be in touch with you as soon as our stocks are available. Should you will us to do so?


  Yours sincerely,
  (imza)​

  Sayın

  Sevkiyat talebinizi içeren (.) tarihli siparişinizi aldık.

  Maalesef, şu anda siparişinizi teslim edebilecek durumda değiliz çünkü önümüzdeki (......) ay için üretimimizin tümü satılmıştır.

  Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak, stoklar müsait olduğunda sizinle temasa geçeceğiz.

  Saygılanmızla,
  (imza)


  Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar

  A-Üretimin başladığını bildirme  Dear Mr. .......,

  With reference to your order dated (tarih) for the shipment of (ürünün ismi) we wish to inform you that the goods you ordered are in production and will be ready for shipment by (tarih).

  Yours sincerely,
  (imza)​

  Sayın ......,

  (.....) tarihli (ürün ismi) gönderilmesine ilişkin siparişlerinizle ilgili olarak, sipariş verdiğiniz malların şu anda üretilmekte olduklarını ve (.....) tarihine kadar gönderilmeye hazır olacaklarını size bildirmek isteriz.

  Saygılarımızla,
  (imza)​
  B-Sevkiyatın bildirilmesi  Dear Mr. ......,

  We wish yo inform you that your order No .. dated ...... was shipped today.

  The goods were shipped by truck through (şirket ismi) fob (fiyat).

  We hope you will find this shipment satisfactory and we look forward to receiving your additional orders.

  Yours sincerely,
  (imza)​


  Sayın .....,

  (.....) tarihinde (no) ile sipariş edilen mallar bugün sevkedilmiştir.

  Mallar (şirket ismi) aracılığıyla, TIRla (fiyat)a fob olarak sevkedilmiştir.

  Bu sevkiyattan memnun kalacağınızı umar, başka siparişlerinizi de bekleriz.

  Saygılarımızla,
  (imza)​

  C-Ödemenin gecikmesi durumunda bilgi yazısı  Dear Mr. ......,

  Pursuant to your order dated (tarih), your goods were shipped on (tarih).

  According to the terms agreed, payment should have been made (gün sayısı) ... . days after receipt of the shipment. However, we have not received the payment yet.

  We, therefore, urgently request that you forward the sum of (ihracat bedeli döviz tutarı) ....... . We await confirmation of payment.

  Yours sincerely,
  (imza)​

  Sayın ...... ,

  (.....) tarihli siparişinizle ilgili mallar (.....) Tarihinde sevkedilmiş bulunmaktadır.

  Şartlarımıza göre, ödemenin sevkiyatın yapılmasından ..... gün sonra yapılması gerekiyordu, ancak henüz tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır.

  Bu nedenle, acilen ........ tutarındaki parayı yollamanızı rica ediyoruz. Ödemeye ilişkin teyidinizi bekliyoruz.

  Saygılarımızla,
  (imza)​  Reklam Verme  (Reklam Ajansı veya Dergiye)
  İsim ve adresi

  Dear Sirs,


  (Şirket ismi) Company manufactures (ürün ismi) and is interested in expanding trade with importers in (ülke ismi).

  As a large number of traders that deal in (ürünün ismi) subscribe to (dergi ismi), we are also interested in advertising in this magazine. We should be grateful, therefore, if you could send us the necessary forms and information on prices for advertising space.

  Thanking you in advance for your co-operation, we remain.


  Yours sincerely,
  (imza)​

  (Reklam Ajansı veya Dergiye)
  İsim ve adresi

  Sayın .......

  (Şirket ismi) şirketi (ürün ismi) üretmekte ve (ülke ismi)'deki
  ithalatçılarla ticareti geliştirmek istemektedir.

  (Ürün ismi) ile uğraşan çok sayıdaki ithalatçı (dergi ismi) dergisine abone olduğundan dolayı, biz de bu dergiye reklam vermek istemekteyiz. Dolayısıyla, bize gerekli formları ve reklam yerlerinin fiyatları hakkında bilgi gönderirseniz müteşekkir kalırız.

  İşbirliğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.


  Saygılarımızla,
  (imza)​
    3. Cevap: ingilizce ihracat yazışmaları

  Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılma İsteği  (Katılmak İstenen Fuar
  Fuar İdaresinin isim ve adresi)

  Dear Sirs,

  As a producer and exporter of (ürün ismi), our company is interested in participacing in the (fuarın adı) on (tarih). We should be grateful if you would provide us the necessary forms for this purpose and any information you may have for participants. We would also be interested in receiving information on any governmental or private financial assistance programmes that may exist to help partícipants from developing countries.

  Thanking you in advance for your interest, we remain,


  Yours sincerely,
  (imza)​


  (Katılmak İstenen Fuar
  Fuar İdaresinin isim ve adresi)

  Sayın Baylar,

  (ürün ismi) üreticisi ve ihracatçısı olan firmamız (fuar ismi) Fuarı'na katılmayı düşünmektedir. Bu amaç için gerekli olan formları ve iştirakçiler için gerekli bilgileri bize temin ederseniz müteşekkir kalırız. Gelişmekte olan ülkelerin iştirakçilerine sağlanan kamu veya özel mali yardım programları hakkında bilgi almayı da istemekteyiz.

  İlginize peşinen teşekkür ederim.

  Saygılarımla
  (imza)​  Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma


  (Kuruluşun Adresi)

  Dear Sirs.

  (Şirket ismi) Company produces (ürün ismi) and is interested in expanding its exports of these items. The enclosed brochure will provide you with an indication of the type of our products.

  We should be grateful if you would send us information on the (ülke ismi) market for these products, together with a list of importers and any studies available on the subject.

  Thanking you in advance for your assistance, we remain.

  Yours sincerely,
  (imza)​

  (Kuruluşun Adresi)

  Sayın Baylar ,

  (Şirket ismi) Şirketi (ürün ismi) üretmekte ve bu ürünlerin ihracatını geliştirmeyi istemektedir. Ekteki broşür size ürünlerimiz hakkında fikir verecektir.

  Bize bu ürünler için (Ülke ismi) piyasası hakkında bilgiyi, ithalatçılann listesi ve konıı hakkındaki mevcut çalışmalarla birlikte gönderirseniz müteşekkir kalırız.

  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  Saygılarımla
  (İmza)
  Firma Profili


  Name of the company : ............................................
  Address : ............................................
  Zip Code/City : ............................................
  Tel : ................
  Fax : ................
  Tlx : ................

  1. WHO WE ARE?

  Brief story of the foundation: (including date of establishment, export experience, etc.)
  Responsible for export: Name: Title:
  Legal Status: (Private, governmental, non-profit, co-operative,
  limited liability, etc.)

  Bank references:
  Value of assets:
  Number of employees: Administration:
  Production:
  Total:

  Size of factories, production and/or warehouse facilities:

  Equipment: (list of exact models)

  Representatives abroad: (names and addresses)


  2. WHAT WE DO

  Exporter
  Manufacturer
  Agent
  Others

  3. OUR FUTURE

  Expansion Plans: (Investments, enlargement projects, include
  government or other credits for expansion, etc.)


  Firma Adı : .............................................
  Adres : .............................................
  Posta Kodu/Şehir : .............................................
  Tel : ....................
  Fax : ....................
  Tlx : ....................

  1. KİMLİĞİMİZ

  Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi, ihracat tecrübesi vb.)  İhracat sorumlusu: İsim: Görevi:

  Kanuni Statüsü : (özel, kamu, kar amaçlı olmayan, kooperatif,
  sınırlı sorumluluk vs.)

  Banka referansı:
  Varlıkların değeri :
  İş yerinde çalışanların sayısı : İdare :
  Üretim :
  Toplam :

  Fabrikanın büyüklüğü, üretim ve/ veya depolama olanakları:

  Teçhizat: (Tam modellerin listesi)

  Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler)

  2. YAPTIĞIMIZ İŞ

  İhracatçı
  İmalatçı
  Acenta
  Diğerleri

  3. GELECEĞİMİZ
  Büyüme planları: (Yatırımlar, tevsi projeleri, büyüme için kamu
  ve diğer krediler vs.)
    4. Cevap: ingilizce ihracat yazışmaları

  ihracatçılar için özellikle ticari yazışmaların önemi oldukça fazladır. Unutmamak gerekir ki, ithalatçı ile karşılıklı yazışmalar yoluyla kıırulacak iyi bir iletişim, ihracatta başarılı olmanın da temel koşullarından birisidir.

  Bu çerçevede yazışmalarda kullanılabilecek cümla kalıpları aşağıda verilmiştir.

  A-Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma

  1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz.
  1) We would like to make you the following offer.

  2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür eder, size aşağıdaki teklifi yapmak isteriz.
  2) We thank you for your inquiry and wish to make you the following offfer.

  B-Fiyat bildirme

  1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir.
  1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.

  2).. . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz
  2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.

  3) Fiyatlanmıza ambalajlama dahildir. (dahil değildir.)
  3) Our prices (do not) include packing.

  4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir. (dahil değildir.)
  4) Our prices (do not) include insurance.

  5) Fiyatlarımıza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.
  5) Our prices include packing, insurance and freight.

  6) Fiyatlanmız aşağıda görüldüğü gibidir:
  6) Our prices are to be understood as:

  6a) Fabrikadan teslim (fiyatı)
  6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill

  6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil
  6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)

  6c) Vagonda teslim
  6c) f.o.r. (free on rails)

  6d) Geminin bordasında teslim
  6d) f.a.s. (free alongside ship)

  6e) Kamyonda teslim
  6e) f.o.t. (free on truck)

  6f) Eve/işyerine teslim
  6f) free house/office

  6g) ... (tren) istasyonunda teslim
  6g) free (railroad) station...

  6h) .. limanda teslim
  6h) free harbor ...

  6i) Fiyat ve navlun
  6i) c. & f. (cost and freight)

  6j) Fiyat, sigorta ve navlun
  6j) c.i.f. (cost, irısurance, freight)

  6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları hariç
  6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance, freight without customs charges)

  6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları dahil
  6l) c.i.f. with customs charges

  6m) Fiyat, sigorta, havayolu taşıma ücreti
  6m) c.i.f air freight

  6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)
  6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)

  6o) Paketlenmiş
  6o) Packed (crated)

  6p) Depoda teslim
  6p) Free warehouse

  C-Teklifin geçerliliği

  1) Fiyatlarımız ... . tarihine kadar geçerlidir.
  1) Our prices are valid until...

  2) Fiyatlarımız ancak bugünkü lıammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirde geçerlidir.
  2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.

  3) Bu teklifinize. . hafta süreyle bağlı kalacağız.
  3) We will adhere to this offer for ... weeks.

  4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.
  4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.

  D-Kalite ve garanti

  1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünderı geçirilmektedir.
  1) Our products are carefully tested to irısure quality before they leave the factory.

  2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır.
  2) As a result of their high quailty, our products are in great demand in export markets.

  3) Makinelerimize... yıllık garanti veriyoruz.
  3) We give a ... year guarantee on our machines.

  4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.
  4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.

  5) Hatalı parçaları teslimattan sonra.. aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti ediyoruz.
  5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to ... months after delivery.

  E-Ambalajlama

  1) Mallarımızın ambalajlanması şöyledir:
  1) Our goods are packed in:

  1a) Sandıklar
  1a) Crates

  1b) Konteynerler
  1b) Containers

  1c) Variller
  1c) Barrels

  1d) Mukavva
  1d) Cartons

  1e) Sepetler
  1e) Baskets
  1f) Balyalar
  1f) Bales

  1g) Paletler halinde
  1g) Crates on pallets

  2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir.
  2) Packing charges are included in the price.

  3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir.
  3) Packing charges will be invoiced.

  4) Sandıklar iade edilemeyebilir.
  4) Crates may not be returned.

  5) Boş sandıklan iade ettiğiniz taktirde fatura edilmiş ambalajlama giderlerinin yarı tutarı geri ödenecektir.
  5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you returrı the empty crates.

  6) Ambalajlama, talimatlarınıza kesin bir biçimde uyularak yapılacaktır.
  6) We will pack precisely in accordance with your instructions.

  7) Ambalajlamamız uzun yol sevkiyatına uygundur.
  7) Our packing is well suited for long distance shipments.

  F-Teslim süresi

  1) Malları derhal teslim edebiliriz.
  1) We can deliver the goods right away.

  2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yapılabilir.
  2) Delivery can be made by the end of next week.

  3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.
  3) Our earliest delivery would be in one month.

  4) Teslimat için belirttiğiniz tarihi teyit ederiz.
  4) We confirm your specified date for delivery.

  5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz.
  5) We cannot promise a definite delivery date.

  6) Mallan üretmemiz için ... güne ihtiyacımız vardır.
  6) We will need ... days to manufacture the goods.

  7) Mümkün olan en kısa zamanda teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız.
  7) We will do all we can to deliver as soon as possible.