İngilizce Bağlaçlar

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 3 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. İngilizce Bağlaçlar
  İngilizce Bağlaçlar (Conjunctions)

  Bağlaçlar sözcük, sözcük öbekleri ya da cümleleri birbirine bağladığımız kelimelerdir.

  İngilizce bağlaçlar cümleler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlamak maksadıyla sıklıkla kullanılır.

  İngilizce bağlaçlar ve anlamları


  and : Türkçedeki “ve bağlacına karşılık gelir .İki cümle yada nesneyi birbiriyle ilintilendirir. And bağlacının kullanılması için paralel cümleler yada nesneler olmalı yani birbirine destekleyen paralel düşünceler.Örneklerle görelim arkadaşlar

  I want to see Alanya and I want to do shopping there.
  Alanyayı görmek istiyorum ve orada alışveriş yapmak istiyorum. (burada cümleleri bağlıyor)

  I would like to have cola and Macturko.
  Kola ve Macturko istiyorum. (burada nesneleri - isimleri bağlıyor)

  or : İki nesne arasında seçim yapmamız gerekir kullanırız.Yada ,yoksa gibi anlamlara gelir.

  Would you like to take cola or coffee?
  Kolamı almak istersiniz yoksa(yada) kahve mi?

  or : Olumsuz cümlelerde or bağlacı iki nesne arasında “and bağlacının yerine kullanılmalıdır.

  Mustafa hasnt seen Erzurum or Erzincan yet.
  Mustafa Erzurum ve Erzincanı henüz görmedi.

  But : Fakat , ama anlamına gelir ve birbirine zıt düşünceleri,fikirleri cümleleri bağlar.But bağlacı kullanıldığında şundan emin olabiliriz arada bir tezatlık vardır.

  We like Antalya but we dont want to go now.
  Antalyayı seviyoruz ama şimdi gitmek istemiyoruz.

  The film was nice but not popcorns.
  Film güzeldi ama patlamış mısırlar değildi.

  because,for : Çünkü anlamına gelmekle beraber bir sebep-neden ortaya koyarlar.Yani iki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaya vesile olur.Genelde WHY ? neden sorusuna cevap vermekte kullanılırlar.

  Why dont you want to do your homework?
  Neden ev ödevini yapmak istemiyorsun?

  I dont want to do my homework because I am tired.
  Ev ödevimi yapmak istemiyorum çünkü yorgunum (Daha derli toplu bir çeviri için : Yorgun olduğum için..

  I am happy for my grandma will visit us tomorrow.
  Büyükannem yarın geleceği için mutluyum.

  so,therefore,thus, as a consequence, as a result, consequently, for this reason,hence: Bu yüzden, böylece anlamında kullanılırlar ve birbirinin yerine kullanılabilir.Burada da bir neden sonuç ilişkisi vardır.

  He won the big prize in the lottery so he is rich.
  Piyangodan büyük ödülü kazandı böylece zengin oldu.(thus,therefore,hence da kullanılabilirdi)

  yet,however, nevertheless, withal, still, all the same, even so, nonetheless, notwithstanding,not the less; in spite of that

  Anlamları : ancak,bununla birlikte,olmasına rağmen,mamafih.

  Cümleler arasında tezatlık zıtlık kurmak maksadıyla kullanılırlar.

  They came here yet you werent here this time .
  Onlar buraya geldi ama bu sefer sen yoktun.

  Furthermore,also, In addition, further, what is more, moreover, more and more, besides
  üstelik,hemde,ayrıca,bunun yanında

  Cümleler arasında birbirine yakın fikirler düşünceler olduğunu yada birinci cümlede bahsedilenlere ekler yapılacağı zaman kullanılırlar.

  She is beautiful ,also clever.
  O güzel hemde zeki.(üstelik zeki-zekide aynı zamanda)

  The war began.In addition , the poverty began.
  Savaş başladı.Açlıkta başladı.

  Last, lastly,briefly, to sum up, in conclusion, finally, in shortly
  Sonuç olarak,uzun lafın kısası,kısaca gibi anlamlara gelerek konuyu özetlemeye yada sonlandırma yararlar.

  We took a very long road, shortly we are very exhausted.
  Çok uzun bir yoldan geldik kısacası çok yorgunuz.


  [​IMG]