İnci kitabı ile ilgili sorular

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 7 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. inci kitabı soru ve cevapları
  inci kitabıyla ilgili çocuklara sorulabilecek sorular

  1) Aşağıdakilerden hangisi Kino'nun inci yüzünden yaşadığı bir olay değildir?
  A) Kanosunun parçalanması
  B)Evinin yakılması
  C)Adam öldürmesi
  D)Karısını öldürmesi

  2) Kino, kafasının içindeki çok sevdiği şarkının adını ne koymak istiyordu?
  A)Mutluluk şarkısı
  B)Hayat şarkısı
  C)Ailenin şarkısı
  D)Kino’nun şarkısı

  3) Kinoların dinlediği şarkıya ritim veren şey nedir?
  A)Dalgaların sesi
  B)Rüzgârın sesi
  C)Ocağın sesi
  D)Değirmen taşının sesi

  4) Kino ve karısı kahvaltıda her gün ne yerler?
  A)Ekmek-peynir-çay
  B)Ekmek-zeytin-çay
  C)Mısır ekmeği-sos-pulque
  D)Pulque-sos-zeytin

  5) Coyotito salıncakta neden acıyla haykırır?
  A)Acıktığı için
  B)Akrep soktuğu için
  C)Yılan soktuğu için
  D)Ateşi çıktığı için

  6) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kino-Coyotitonun babası
  B)Juana-Kinonun karısı
  C)Coyotito-Çocuk
  D)Apollino-Kinonun teyzesi

  7) Kino'nun, para eden yegâne malı olarak nitelendirilen varlığı nedir?
  A)Evi
  B)Kanosu
  C)Değirmen
  D)Oltaları

  8) Kino neden kötülük şarkısı duyar?
  A)Karısı hastalandığından
  B)Rüzgâr şiddetlendiğinden
  C)Deprem olduğundan
  D)Coyotito'nun başına bir felaket geleceğinden

  9) Aşağıdakilerden hangisi kitapta geçen doktorun bir özelliği değildir?
  A)Açgözlü-tembel
  B)Günahkâr-cahil
  C)Cahil-Gaddar
  D)Merhametli-Sevecen

  10) "İşte oradaydı, ay gibi yuvarlak, kocaman bir…….ışığı yakalayıp süzüyor, sonra da gümüşi bir ışımayla geri veriyordu." cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?
  A)İstiridye
  B)Yakut
  C)İnci
  D)Elmas

  11) Kino’nun inciyi satınca yapmak istediği en büyük hayali nedir?
  A)Kilisede evlenmek
  B)Dünya turuna çıkmak C)Yeni kano almak D)Yeni ev almak

  12) Tüccarlar, inciyi neden küçümseyip az fiyat veriyorlar?
  A) İnci değersiz olduğundan
  B)İnci büyük olduğundan
  C)Kino'yu sevmediklerinden
  D)Aralarında işbirliği yaptıklarından

  13) Kino, inciyi neden uğursuz diye nitelendirir?
  A)Eski huzurları kalmadığı için
  B)Kimse onları sevmediği için
  C)Zengin olmak istedikleri için
  D)Oğullarını akrep soktuğu için

  14) "Belki de Kino kendi bindiği dalı kesmiş, kendi……………………………" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez?
  A)sonunu hazırlamıştı
  B)kendini tehlikeye atmıştı
  C)Yararına çalışmıştı
  D)sıkıntıya girmişti


  15) Kino'nun, inci için "Habis bir ur gibi boz bir renk almıştı." demesinin sebebi ne olabilir?
  A)İncinin rengi değiştiği için
  B)İnci mutluluk getirdiği için
  C)İncinin güzelliği bozulduğu için
  D)İnci başlarını belaya soktuğu için

  16) Kitap aşağıda belirtilen hangi olayla bitiyor?
  A)Kino ölür.
  B)İnciyi taşla ezerler.
  C)Coyotito ölür.
  D)Juana ölür.

  17) “… Belli belirsiz bir hareket karı kocanın gözlerini salıncağa çevirmelerine neden oldu. Oldukları yerde donup kaldılar.”
  Karı kocanın oldukları yerde donup kalmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köpeğin çocuklarına saldıracak olması
  B) Akrebin çocuklarını sokacak olması
  C) Çocuğun salıncaktan düşecek olması
  D) Salıncağın ipinin kopacak olması

  18) “…Juana o sırada şaşırtıcı bir davranış gösterdi. “Doktor gerek,” dedi. “Gidip doktoru getirin.”
  Aşağıdakilerden hangisi komşularının Juana’nın doktor istemesini şaşırtıcı bulmalarının sebeplerinden biri değildir?
  A)Doktorun saz kulübelerine hiç uğramaması
  B)Doktorun onların ırklarından olmaması
  C)Doktorun fakirlere bakmaması
  D)Doktorun mahallerinde olmaması

  19) "Tartışmasız kıymetli bir mal ve ekmek kapısıydı."
  Kino’nun atalarından kalan tek mal varlığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Evi
  B)İncisi
  C)Kanosu
  D)Saati

  20) Aşağıdakilerden hangisi Kino’nun inciyi bulduktan sonra yapmak istediklerinden biri değildir?
  A) Kilisede evlenmek
  B) Oğlunu okula göndermek
  C) Tüfek almak
  D) Şehre yerleşmek

  21) Aşağıdakilerden hangisi Kino’nun abisinin adıdır?
  A) JuanTomas
  B) Martin
  C) Coyotito
  D) Juanna

  22) Aşağıdakilerden hangisi doktora ait bir özellik değildir?
  A)Gaddar
  B)Acımasız
  C) Zayıf
  D) Şişman

  23) Kino’nun incisini başkente götürüp satmak istemesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnciyi daha fazla paraya satmak istemesi
  B) Oraya yerleşmek istemesi
  C) İncisini tüccarların değersiz bulmaları
  D) İncisini kimsenin almaması

  24) Kino’nun peşine düşen iz sürücüleri kaç kişiydiler?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  25) "… Kiliseden çıkan bir kadının yüzüne baktılar mı, ne günah işlediğini anlarlardı. Her küçük skandalı bildikleri gibi bazı büyük suçlardan da haberleri vardı. Gece de kilise duvarının dibinde uyuduklarından, teselli aramaya gelen hiçbir Tanrı kulu onların haberi olmadan içeri adım atmazdı.”
  Yukarıda bahsedilenler aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dilenciler
  B)Mahalleliler
  C)Rahipler
  D)Yerliler


  CEVAP ANAHTARI

  1) D
  2) C
  3) D
  4) C
  5) B
  6) D
  7) B
  8) D
  9) D
  10) C
  11) A
  12) D
  13) A
  14) C
  15) D
  16) C
  17) B
  18) D
  19) C
  20) D
  21) A
  22) C
  23) C
  24) B
  25) A
    2. inci kitabıyla ilgili çocuklara sorulabilecek sorular

  1-İncinin yazarı kimdir?

  A)Tom Sawyer B)J.Steinbeck C)Victor Hugo D)Mark Twain

  2-İncinin ana karakteri kimdir?

  A)Tom Sawyer B)John C)Kino D)George

  3-Kahramanın eşinin adı nedir?

  A)Mary B)Elizabeth CSarah D)Juana

  4-Ana kahraman ne işle uğraşıyor?

  A)Ayakkabı tamircisi B)Liman işçisi C)Balıkçı D)Hamal

  5-Kahramanın çocuğunu adı nedir?

  A)Jack B)Cojotito C)George D)Jim

  6-İncinin konusu nedir?

  A)Bir incinin getirdiği uğursuzluk B)İnci ile gelen zenginlik
  C)Çocuk hasreti C) Anne-baba sevgisi

  7-Kahramanın en önemli amacı nedir?

  A)Ailesini geçindirmek B)Herkesin peşinde koştuğu en büyük inciyi bulmak
  C)Çocuk sahibi olmak D)Kendine bakmak

  8-Karısı neden inciyi istemiyor?

  A)Kocasını ondan uzaklaştırdığı için B)İşinden ettiği için
  C)uğursuzluk getirdiği için D)Evlerinden oldukları için

  9-İnciye en sonunda ne oldu?

  A)Kahramanımıza büyük bir servet getirdi
  B)İnciyi başkaları aldı
  C)İnciyi devlete teslim ettiler
  D)İnciyi suya attılar

  10-İncinin ana düşüncesi nedir?

  A)Çok para kazanmak isteği her zaman mutluluk getirmez
  B)Aile bağlarımız kuvvetli olmalı
  C)İnsan ailesini geçindirmek için çok çalışmalıdır
  D)İnsan bir şeyleri elde etmek için çabalamalıdır
    3. cevaplar acilll!!!!!!!
    4. Çok teşekkür ederim tam da istediğim cevaplar
    5. tam istediğim soru ve cevapları buldum teşekkürler forumdaş
    6. B-C-D-C-B-A-A-C-D-A CEVAPLAR BUNLAR...
    7. Cevap anahtarı var işte bakın
    8. Thank you
    9. 1) D
  2) C
  3) D
  4) C
  5) B
  6) D
  7) B
  8) D
  9) D
  10) C
  11) A CEVAP ANAHTARI
  12) D
  13) A
  14) C
  15) D
  16) C
  17) B
  18) D
  19) C
  20) D
  21) A
  22) C
  23) C
  24) B
  25) A