İnce Memed Özeti - İnce Memed kitabının özeti

'Etüt Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 19 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. İnce Memed Özet
  İnce Memed Kitap Özeti
  ince mehmet özeti
  ince mehmet kitap özeti
  ince memet kitap özeti

  KİTABIN ADI : İnce Memed
  KİTABIN YAZARI : Yaşar Kemal
  YAYIN EVİ : Aka Kitabevi
  BASIM YILI : 1988

  Kitabın Konusu

  Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı ve köy hayatının sefaleti

  Kitabın Özeti

  Toroslar’dan Akdeniz’e uzanan Dikenliözü’ndeki beş köyden birisi Değirmenoluk’tur Bu köyün insanları köylerinden dışarıya çıkmazlar Onun için buraların kendine has kanun ve töreleri vardır Bu kanun ve töreleri Abdi Ağa koyar ve uygular Dışarıdan kimse gelmez ve karışmaz

  Köyün yağız delikanlılarından Memed günlerdir Abdi Ağa’nın tarlasını sürmektedir Artık dayanamayacağını anlayınca herşeyi bırakıp Kemse Köyü’ne gider ve Süleyman’a sığınır Memed’in bu yaptığı aslında bütün köy ahalisinin hayalidir Memed kışı Kesme Köyü’nde geçirir Anasını ve köyünü özlemiş olmasına rağmen dönmemekte kararlıdır Bir gün köyden bir tanıdık onu görür ve bu haberi hemen Abdi Ağa’ya yetiştirir Bunu öğrenen Abdi Ağa Süleyman’ın kapısına dikilir ve Memed alıp köye götürür O yaz Memed hasatı yapar ve Abdi Ağa’nın topraklarını sürer Abdi Ağa ise ceza olarak ona hasatın beşte birini verir O kış Memed ve anası çok zorluk çekerler

  Memed arkadaşı Mustafa ile ilk defa kasabaya giderler Yolda iyi, mert bir eşkiya olan ve hayranlık duydukları Kara Ahmet’le karşılaşırlar Kasabadaki yaşam Memed’i çok etkiler Ağaların olmadığı herkesin hür olduğu bu hayat özlemiyle Memed sevgilisi Hatçe’yi kaçırmak için köye gider ve barber kaçarlar Abdi Ağa’nın yeğeninin nişanlısı olan Hatçe ile Memed’in kaçmalarının ardından Ağa’nın adamları ve yeğeni onları yakalamak için izlerini sürerler Nitekim bulurlar Aralarında çatışma çıkar Abdi Ağa’nın yeğeni ölür, Memed yaralanır ve kaçar Hatçe ise yakalanır Memed’in sığınacak bir yeri olmadığı için Deli Durdu denilen bir eşkiyanın çetesine sığınır Çetenin yaptığı haksızlıkları gören Memed Deli Durdu’dan nefret eder

  Bu sırada Abdi Ağa Hatçe’yi cezalandırmak için ona bir tuzak kurar Yeğenini Hatçe’nin öldürdüğüne jandarmaları ikna eder ve Hatçe hapishaneye düşer
  Eşkiyalığa iyice alışan Memed zulmetmeye dayanamaz ve çeteden ayrılıp yeni dostlar bulur ve onlarla gezmeye başlar Bir gece köye geldiğinde anasının öldüğünü duyar ve Hatçe’nin başına gelenleri öğrenir Ardından Abdi Ağa’nın izini sürmeye başlar
  Bu arada Abdi Ağa Memed’i ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar Memed ise kasabada Hatçe’yi bulur ve bir yolunu bulup onu ve arkadaşını hapishaneden kaçırmayı başarır Köylüleri de Abdi Ağa’ya karşı gelmeleri konusunda yüreklendirir O kış köylüler Abdi Ağa’ya hasatlarından bir buğday tanesi bile vermezler

  Abdi Ağa Ankara’ya telgraf çeker ve Memed’in gizlendiği yeri ihbar eder Jandarmalar Memed’i kıstırırlar Aralarında çatışma çıkar Tam bu sırada Hatçe doğum yapar Memed eşi ve çocuğu için teslim olur fakat bu esnada Hatçe vurulur Memed’in dünyası yıkılır O sırada çıkan afla serbest kalır Doğan çocuğunu Hatçe’nin hapishane arkadaşı alır ve Gaziantep’in bir köyüne götürür

  Olaylardan Abdi Ağa’yı sorumlu tutan Memed köye gelir ve Abdi Ağa’yı vurur Bu duruma sevinen köylü bayram eder Memed ise atını dağlara doğru sürer ve o günden sonra Memed’den haber alınmaz
  O gün bu gündür Dikenlidüzü Köylüleri, çift koşmadan önce çakırdikenleri ateşe verirler İşte tam o günlerde Alidağ’ın doruğunda bir top ışık patlar, üç gün üç gece yanar durur

  Kitabın Ana Fikri

  En yüksek makamlarda bile olsak kimseye haksızlık etmeye hakkımız yoktur

  Kitaptaki Olay ve Şahısların Değerlendirilmesi

  İnce Memed : Toroslar’da Değirmenoluk Köyü’nde yaşayan yoksul ve yetim bir köylü çocuğu Abdi Ağa’nın baskısına dayanamaz, onun yeğenini öldürür ve dağa çıkıp eşkiya olur

  Abdi Ağa : Dikenliözü’nde bulunan beş köyün sahibi, merhametsiz, bencil ve zengin bir köy ağası

  Yazar Hakkında Bilgi

  1922’de Adana’da doğduAsıl adı Kemal Sadık GÖKÇELİ olan Yaşar KEMAL, ortaokul son sınıfa kadar okudu İşçilik, katiplik, bekçilik, memurluk, arzujhalcilik gibi çok çeşitli işlerde çalıştıYazı hayatına şiirle başladı İlk şiiri Adana Halkevi dergisi “Görüşler”de yayınlandıUzun zaman folklorla uğraştı, derlemeler yaptıkCumhuriyet gazetesinde fıkralar ve röportajlar yazdıİstanbul’a taşındıktan sonra hikayeler yazdı(1951)

  Eserleri

  Hikaye

  Sarı Sıcak(1952)

  Romanları

  İnce Memed

  Röportaj

  Yanan Ormanlarda Elli Gün (1955),Çukurova Yana Yana(1943),Peri Bacaları(1957),Bulut Kaynıyor(1974)

  Denemeler, Fıkralar

  Taş Çatlas(1961), Baldaki Tuz(1974),

  Derleme

  Ağıtlar (1943)
   
Yükleniyor...