İmgelem Nedir? İmgelem Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 26 Ağu 2012 tarihinde açılan konu


  1. İmgelem Nedir? İmgelem Hakkında Bilgi


    İmgelerle düşünme yetisi.

    İmgelem, edinilmiş imgeleri birleştirip kaynaştırma ve bu birleşiklerden yeni imgeler tasarlama yetisidir. İnsan özgü olduğu ileri sürülen bu yeti, derece derece, edinilmiş bir imgeyi yeniden canlandırmaktan yaratıcılığa kadar yükselir. İmgelemin yarattığı bir imgenin doğada nesnel bir karşılığı bulunmayabilir, ama o yaratılan imgenin temel gereçleri nesnelerden yansıyan imgelerdir. Edinilmiş bir imgeyi yeniden canlandıran imgeleme belleksel imgelem ya da yenileyici imgelem, eni buluşlar meydana getiren yaratıcı imgelem denir.
    İmgelem’in bilimsel anlamını, bellek, düşünce, kuruntu ve fanteziyle karıştırmamalıdır.

    Ruhbilim Terimleri Sözlüğünde imgelem, "geçmiş yaşantılarımızdan birleştirmeler yapmakla sağlanan anlıksal örüntü" olarak tanımlanmıştır.