İmge Nedir? Kısaca Bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda Masal tarafından 26 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu  1. İmge Nedir? Kısaca Bilgi


    Duyulur bir kaynaktan gelen tasarım.

    Engels, düşünce’nin dış dünyadan duyumlarla alınan imge’lerden başka bir şey olmadığını açık seçik göstermiştir. Pek açıktır ki bu imgeler, araştırmanın çıkış noktası değil, sonucudurlar. Öyleyse doğanın ve insanlığın bunlara uyması ileri sürülemez, tersine, bu imgeler doğaya ve tarihe uydukları oranda doğru olabilirler. Bu pek yalın ama çok önemli açıklama; birisi yüzyıllardan beri insanlığa egemen olmuş bulunan ve serpintileri hala sürüp giden iki dünya görüşünü (metafizikle eytişimsel özdekçiliği kesinlikle birbirinden ayırmaktadır.