İmge Kuramı Nedir? Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 26 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu  1. İmge Kuramı Nedir? Hakkında Bilgi


    Bilginin, insan bilincinden bağımsız olarak insan bilincinin dışında var bulunan nesnel gerçeklikten insan bilincine duyumlar yoluyla yansıyan imgelerle oluştuğunu ilerisüren kuram... Özdekçi bilgi kuramıdır, genellikle yansı kuramı deyimiyle dile getirilir.

    İmgeler, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımalarıdır. Bu süreç, özdeksel olanı ansal olana dönüştürme sürecidir.

    İmgeler, duyusal imgeler ve ussal imgeler olmak üzere iki türlüdür. Duyusal imgeler duyumlar, algılar ve tasarımlardır; ussal imgelerse kavramlar, önermeler, kuramlar ve varsayımlardır.

    İmgeler, ‘nesnel dünyanın öznel yansısı’ olduklarından her imge öznelle nesnelin birliğidir.