imdat çağrısı ’s.o.s.’in anlamı nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 3 Mart 2009 tarihinde açılan konu


 1. Çok kişi S.O.S.’in gemimizi kurtar (Save Our Ship) ruhumuzu kurtar (Save Our Soul) veya diğer
  sinyalleri durdur (Stop Other Signals) kelimelerinin baş harflerinden oluştuğunu sanır. Bu bilgiler
  tamamıyla yanlış olup S.O.S. harfleri hiç bir kelimenin baş harfinden oluşturulmamıştır.


  Tamamen telgraf zamanından kalmadır ve gemilerde de yakın zamana kadar telsiz telgraf
  kullanılıyordu. Bilindiği gibi telgrafta mors alfabesi denilen sistemde her harf nokta ve çizgilerin
  değişik kombinasyonundan oluşuyor. Bu sinyali gönderen maniple denilen alete tek dokunuşta karşıya
  nokta yani ‘bip’ biraz daha uzunca basınca ‘dııııt’ sinyali gidiyordu. Gönderenler de alanlar da mors
  alfabesini ezbere bildiklerinden bu ‘bip’ ve ‘dııııt’ larda hangi harfler olduğunu çözüyor ve normal
  yazıya dönüştürüyorlardı.
  İmdat çağrısının çok kolay akılda tutulabilmesi için 1908′de üç çizgi üç nokta üç çizgi olan S.O.S.
  seçildi. Yani telsizde ‘dııııt dııııt dııııt bip bip bip dııııt dııııt dııııt’ sinyali aldığınızda hemen acil
  yardıma ihtiyacı olan biri olduğunu anlıyordunuz.
  Filmlerde görmüşsünüzdür. Gemiler özellikle uçaklar tehlikeli bir durumda yardıma ihtiyaçları
  olduğunda ‘mayday’ (meydey) çağrısı yaparak durumlarını bildirirler. Bu kelime Fransızca’da bana
  yardım et anlamındaki m’aidez kelimesinden türetilmiştir.
  Hiç dikkat ettiniz mi filmlerde telsizle konuşan her kişinin ismi hep ‘Roger’ (rocır) dır. Halbuki ‘roger’
  telsiz konuşmalarında ‘anladım’ anlamında kullanılır ve her iki taraf da cümlenin başında ve sonunda bu kelimeyi kullanırlar. Filmleri tercüme edenler ise bu kelimeyi bir erkek ismi sandıklarından herkes
  birbirine ‘Roger’ diye ismen hitap ediyormuş gibi çevirirler.
  Nasıl bizde telefonda harfleri söylemek için Ankara’nın ‘A’sı Bursa’nın ‘B’si denilirse Roger kelimesi
  de İngilizce’de ‘R’ harfinin tanımı için kullanılır yani Roger’in ‘R’si denilir. R harfi ise mors
  alfabesinde başlangıçta ‘anlama’nın kodu idi. Sonra konuşmalı iletişime geçilince ‘Roger’ olarak
  kullanılmaya başlanıldı. Filmleri tercüme edenlerin ABD bahriyesinde nasıl oluyor da bu kadar Roger
  bir araya geliyor diye uyanmamaları gerçekten ilginç

  -alıntı-
    2. Cevap: imdat çağrısı ’s.o.s.’in anlamı nedir?

  Mayday, bir tehlike mesajının verileceğini ifade eden çağrı parçası olup Mayday kelimesinin yazılı ya da sözlü olarak yayınlanmasıdır. Deniz haberleşme sistemi Gmdss'deki en önemli çağrı başlangıcıdır. Denizdeki bir birimin ve onun içindeki kişilerin, yangın, patlama, çatışma, su alma, denge kaybı, karaya oturma gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylarla karşılaşma olasılığı durumlarında yardım çağrısına Mayday kelimesi ile başlanır.
  Mayday'den sonraki ikinci önemli çağrı başlangıcı Pan pan'dır.