İmam-ı Tirmizi

'Dini Bilgiler' forumunda Violet tarafından 10 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. İmam-ı Tirmizi,  Veli ve büyük hadis âlimi İsmi Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid künyesi Ebu Abdullahtır Doğum tarihi bilinmeyen Hakim-i Tirmizi doğum yeri olan Tirmiz?de uzun müddet kaldı Sonra Belh?e gitti Orda bir müddet kaldıktan sonra Nişabura geldi 932 (H 320) senesinde şehid edildi

  Hakim-i Tirmizi; babasından Kuteybe bin Said Hasan bin Ömer Salih bin Abdullah Tirmizi Salih bin Muhammed Tirmizi Ali bin Hucr es-Sadi Yahya bin Musâ Utbe bin Abdullah el-Mervezi Abbâd bin Yakub ed-Devrâk Süfyân bin Veki ile Horasan ve Iraktaki muhaddislerden hadis-i şerif öğrenmiştir


  Yahya bin Mansur el-Kâdı Hasan bin Ali Nişabur âlimleri ve daha pek çok âlim de ondan hadis-i şerif rivayet etmişlerdir Pek çok kitabı olan Hakim-i Tirmizi Ebu Türâb Nahşebi Ahmed bin Hadraveyh ve İbni Celâ gibi evliya ile sohbet etmiş beraber bulunmuş ve onlardan çok faydalanmıştır Çok hadis-i şerif toplamış zahid ve âbid bir zat olan Hakim-i Tirmizinin yazdığı kitapların ekserisi basılmıştır

  Sünnet-i seniyyeye tam uyan ilmiyle âmil ümmet-i Muhammedin büyüklerinden olan Hakim-i Tirmizi zamanın evliyasından olup herkes tarafından övülmüştür İnce manaları açıklama ve izah hususunda üstad hadis ilminde ise sika (sağlam güvenilir) bir âlimdi Sözleri kıymetli olup hilmi (yumuşaklığı) pek ziyade şefkati çok ve ahlakı pek güzeldi Peygamberimizin mübarek ahlakı onda görülürdü

  Buyurdu ki:

  Ahirette kurtulmak ibadet ve amelin çok olmasıyla değil amellerin ihlaslı ve şartlarına uygun yapılması iledir
  Müminin neşesi yüzünde hüznü kalbindedir

  Nefsin sende olduğu halde Allahü teâlâyı tanımak istiyorsun Halbuki nefsin daha kendisini bile tanımamıştır Rabbini nasıl tanısın

  Kanaat nedir diye sorulunca İnsanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti
  Kendisine; İmanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular Buyurdu ki: Üç günah vardır: Birincisi iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek; ikincisi imanın gitmesinden korkmamak; üçüncüsü müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek Biliniz ki haksız yere bir Müslümanı incitmek Kâbeyi yetmiş defa yıkmaktan daha büyük günahtır Resulullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur

  Eserleri
  Hakim-i Tirmizinin pek çok risaleleri mevcut olmakla beraber yazdığı meşhur kitapları;
  Kitab-ül-Furuk
  Hatm-ül-Vilâye vel-İlel-üş-Şeriyye
  Nevâdir-ül-Usul fi Ehâdis-ir-Resul
  Gars-ül-Muvahhidin
  Er-Riyâdatü ve Edeb-ün-Nefs
  Gavr-ül-Umur
  El-Menâhi
  Şerh-üs-Salât
  El-Mesâil-ül-Meknune
  El-Ekyâs vel-Muterrin
  Beyân-ül-Fark Beyn-es-Sadr
  El-Akl vel-Hevâdır
  Bunların dördü hariç diğerleri basılmıştır Bazı risaleleri de yakın zamanda Şamda tekrar basılmıştır
   
  Son düzenleme: 10 Mar 2011