İmam-I Rabbani Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 12 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kısaca İmam-I Rabbani Kimdir


  İmam-I Rabbani Kimdir Hakkında Bilgi


  Asıl İsmi, Ahmed bin Abdulehad bin Zeynel'abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebu'l-Berekat'dır. 1563 (H.971) senesinde Hindistan'ın Serhend (Sihrind) şehrinde doğdu. olan İmam-ı Rabbani Hazretlerin Hz. Ömer'in (r.a.) neslinden gelmektedir. 1563'de Hindistan'ın Serhend şehrinde dünyaya gelmiş ve aynı yerde 1624 tarihinde vefat etmiştir. Hazret-i Ömer'in soyundan olduğu için , "Faruki" nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, "Serhendi" denilmiştir.

  Zamânının âlimleri, İmâm-ı Rabbânî Hazretlerine "Sıla" ismi ile hitâb ettiler. Sıla, birleştirici demektir. Çünkü, o, tasavvufun İslâmiyetten ayrı bir şey olmadığını İslâmiyete uygun bir şey olduğunu isbatlamaya çalışmış, ahkâm-ı İslâmiye ile tasavvufu birleştirmek istemiştir. Eserlerinden tasavvuf ehli olduğu anlaşılan Rabbani, Tasavvuftaki çeşitli sapkın inançlara sahip olduğu kendi yazılarından ortaya çıkmaktadır.

  İmam-ı Rabbani Hazretleri 1615 (H.1024) senesinde, elli üç yaşlarında iken, talebelerinden çok sevdiklerine; "Benim ömrüm ve hayatım hakkındaki kaza-yı mübremin altmış üç sene olduğunu ilham ile bana bildirdiler." buyurdu. Ve buna çok sevindi. Çünkü Peygamber Efendimize (asv) tabi olmasının çokluğu, yaş bakımından da uymakla belli oluyordu. Aynı zamanda bu hususta Hazret-i Ebu Bekr'e, Hazret-i Ömer'e ve Hazret-i Ali'ye de uymuş oluyordu.

  Vefatı 1624 (H.1034) senesi, Safer ayının yirmi sekizi, kuşluk vakti vaki oldu.

  Eserleri:

  Mektubat

  Redd-i Revafıd

  İsbatün-Nübüvve

  Mebde' ve Me'ad

  Adab-ül-Müridin

  Ta'likat-ül-Avarif

  Risale-i Tehliliyye

  Şerh-i Ruba'ıyyat-ı Abd-il-Baki

  Mearif-i Ledünniye

  Mükaşefat-ı Gaybiyye

  Cezbe ve Süluk Risalesi
   
Yükleniyor...