İlm-i Ledün” nedir? Ne anlama Gelir

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 2 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. İlm-i Ledün nedir? Ne anlama Gelir
  İlm-i Ledün dinimizdeki yeri nedir


  Ehl-i tasavvuf, duyu, akıl ve tecrübe dışında, bir de ilm-i ledün kabul ederler. İlm-i ledün, vehbî bir ilimdir. Hz. Hızırın ilminden bahseden ayetteki “Ledün kelimesinden hareketle, bu isim verilmiştir. (Kehf Sûresi, 65). Böyle bir bilgi, özel bir bilgidir. Bu bilgi, olayların iç yüzüne vukufiyeti sağlar. Bir çeşit gayb bilgisi, sırlar bilgisidir.

  İnsan kalbi, çok hassas alıcılar manzumesidir. Zikir, fikir, riyazet gibi esaslarla kalp şeffaflık kazanır, letafet kesb eder. Hakikatler âlemine parlak bir ayna haline gelir. Böylece, bir kısım hakikatler, sırlar o kalbe akseder. Hassasiyeti ve şeffafiyeti nispetinde bazı tecellilere mazhar olur. (1)

  Fakat şu nokta unutulmamalıdır ki; insan kalbi, Rahmanî ilhamlara alıcı olduğu gibi, şeytanî vesveselere de açıktır. İkisini birbirinden ayırt edemeyen aldanır ve aldatır. “Keşfiyat tevîle, rüyalar tabire muhtaçtır (2) esasını bilmeyen, bu vâdide çok yanılır. Kuran hakikatlerine ters düşen rüyalarla amel edilmez, bu tür keşifler mutlaka tevil edilmelidir.

  Sözgelimi, rüyada oğlunu kurban ettiğini gören birisi, rüyanın zahiriyle amel edecek olursa, evlat katili olur. Bu noktada, kendini Hz. İbrahime kıyas etse, yanlış bir kıyas yapar. Zira peygamberlerin rüyası vahiydir. (3) İlgili olaydaki murad-i İlâhi, Hz. İsmailin kurban edilmesi değil, baba ve oğulun imtihan edilmesidir.

  İlham yoluyla gelen bilgide şu özelliklerin tamamını veya bir kısmını görürüz:
  1- Teselli.
  2- Yönlendirme.
  3- Gaybdan haber.

  Bu tür bilgi, subjektif bir karakter arzeder. Başkasını bağlayıcı bir özellik taşımaz. Mazhar olan kişi açısından ise, bir kanaat verir. Sıkıntıda olanı ferahlatır. Darda olanı rahatlatır. Arayış içinde olana yol gösterir. Arif olanın marifetini artırır.

  Kaynaklar:
  1. İmam-ı Gazali, İhyau Ulûmid-din isimli eserinin üçüncü cildinde yer alan “Acaibul- kalb bölümünde, bu bilgi türüyle ilgili geniş açıklamalara yer vermiştir. Ayrıntılar oradan görülebilir.
  2. Nursî, Kastamonu lahikası, s. 249
  3. Buharî, Vudu, 5

  Yazar: Şadi Eren (Doç.Dr.)