ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 5 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

  1-Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin
  her birine ne denir?
  A)Cümle B)Ses C)Alfabe D)Kelime

  2-Bireyin,duygu,düşünce ve isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatmasına ne denir?
  A)Yazı B)Dil C)Konuşma D)Dil bilgisi

  3-Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
  A)Gidiyor B)Otur C)Sil D)Yaprak

  4-Kaynaştırma harfi almayan kelime hangisidir?
  A)Pencereden B)İkişerden C)Yapısından D)Kapısından

  5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar
  A)Ceviz B)Çelik C)Masal D)Kalem

  6-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır?
  A)Öte B)Örtü C)Özden D)Özel

  7-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte üçüncü sırada yer alır?
  A)Can B)Canlı C)Caz D)Cefa

  8-Kelime türetmeye veya kelimeleri görevlerini belirtmeye yarayan parçalara
  ne denir?
  A)Cümle B)Kök C)Ek D)Kelime

  9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
  A)Boyacı B)Çanta C)Kelebek D)Masa

  10-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnız çoğul eki almıştır?
  A)Dallar B)Evleri C)Defterleri D)Kalemleri

  11-Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?
  A)Susuz B)Kitaplıktan C)Badanacı D)Kayığı

  12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
  A)Mehmet eve gitti. C)Bu defter benim değil.
  B)Kirli çamaşırları topla. D)Ağaçların arasında kayboldu.

  13-“Gül” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Bana bakarak güldü. C)Her söylenene gülünmez.
  B)Alay edercesine güldü. D)Bahçedeki gül kurumuş.

  14-“Aslan” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Tilki aslandan kurnazdır. C)Aslan yırtıcı bir hayvandır.
  B)Aslan gibi delikanlı. D)Hayvanat bahçesindeki aslan ölmüş.

  15.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
  A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü

  16.Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
  A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi

  17. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
  A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda
  18.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur?
  A) Kamyonet B) Kitapta C) Çikolata D) Radyo

  19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?
  A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak
  B)Oya kalemi yere düşürdü. D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

  20.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?
  A) Çanta B) Suyu C) Masayı D) Tatlı
   
 2. Cevap: ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

  21.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  A) Kalemler B) Başlık C) Çöpçüler D) Araba

  22.Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır?
  A) Bulut B) Ankara C) Karadeniz D) Güler

  23-Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-b,c,d,g

  24-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A-Arkadaşlarım B-Okullar C-Görmedi D-Bahçesi

  25-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun değildir?
  A-Kedi B-Orman C-Odun D-Kambur

  26-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
  A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf

  27-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A-Dik B-Naz C-Yaz D-Yüz

  28-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
  A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle

  29-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
  A-İ,-de B-i,-de
  C-den,-de D-de,-den

  30-Aşağıdaki kişi adlarından hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır?

  A-)Umay B-)Kahraman C-)İpek D-)Davut

  31-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır?
  A-)aşağıdaki B-)saçlarını C-)yakalığını D-)öğrenciyi

  32-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?
  A-)arkadaş B-)bayrak C-)haber D-)Türkçe

  33-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
  A-)çizgisiz B-)sokakta C-)kırları D-)benim

  34-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A-)sevgisiz B-)köylüler C-)okuyorsun D-)evimizde

  35-Bacalar tüter evlerde
  Gönül ilkbaharı özler
  Rüya görür alevlerde
  Sobalara dalan gözler
  Dörtlükte kaç tane çoğul adı vardır?
  A-)3 B-)4 C-)5 D-)6

  36-Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin “-de”halinde değildir?
  a)Kitapta b)Çilekte c)Sepette d)Lokanta

  37-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?
  a)Üç çocuk b) Yedişer elma c) Kuş yuvası d) Çürük diş

  38-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir?
  a)Mermer köşk b)Radyonun fişi c) Yün çorap d) Kırık tarak

  39-Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır?
  a)Araba tekerleği b) Soba boyası c) Masa örtüsü d)Öğretmenin not defteri

  40-Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
  a)Çöp sepeti b) Tahta kaşık c) Kapının kolu d)Çocuk maması
   
 3. Cevap: ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

  41-Aşağıdaki kelimelerden hangisi,büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
  a) Gözlük b) Kırlangıç c) Kiraz d) Gelincik

  42. “Yaşlı adam yaramaz çocuğa bir ders vermek istemiş”tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a.yaramaz çocuğa b.adam
  c.yaşlı adam d.bir ders vermek

  43.Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki ad tamlaması diğerlerinden farklıdır?
  a.Yolun kenarına kaldırım yapıldı.
  b.Çocuğun paltosu annemde kaldı
  c.Eski gücüm olsa dağın tepesine kadar yürürdük
  d.Çam ağaçlarının temiz havası iyi geldi.

  44)Aşağıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir hale getirildiğinde baştan ikinci sözcük hangisi olur?
  olan – doğal – ormanları – korumalıyız-kaynaklarından-ülkemizin
  A)kaynaklarından B)doğal C)ormanları D)doğal

  45-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden karşıt anlamlı olanı hangisidir?
  a)Neşeli-neşesiz
  b)Uzun-kısa
  c)Becerikli-yetenekli
  d)Armağan-hediye

  46-Hangi seçenekte sürekli sert ünsüzler doğru verilmiştir?
  a)p,ç,t,k b)b,c,d,g c)f,s,ş,h d)m,n,r,v,v,z

  47-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
  a)şeker b)akıl c)gezi d)zaman1.

  48-Aşağıdakilerden hangisinde kalın ünlüler doğru olarak verilmiştir?
  A-a,ö,e,ı B-a,e,ı,u C-a,i,ı,o D-a,ı,u,o

  49 .Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A-Harf B-Kanbur C-Krampon D-ziraat

  50 .Hangisi hem yuvarlak hem geniş ünlülerdir?
  A-o,ö B-a,e C-ı,i D-u,ü

  51. Türkçe de hangileri sözcük sonunda bulunmaz?
  A-b,c,d,g B-p,c,t,k C-f,s,ş,t, D-k,r,p,t

  52. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi ve kaynaştırma harfi vardır?
  A-Portakalı B-Oduncu C-Terlikçiyi D-Lambacı

  53. Hangisi türemiş isim değildir?
  A-Aşçı B-Serçe C-Gözcü D-Sütçü

  54. Alfabemizin 20.harfi hangisidir?
  A-P B-S C-R D-Ş

  55-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?
  A- baharda B- yazlık C- kitabım D- çamaşır

  56- “ Balıkçı, kayığın burnunu iskeleye çevirdi.” Cümlesinde hangi sözcükte ünsüzlerin yumuşaması kuralı uygulanmıştır ?
  A- balıkçı B- kayığın C- burnunu D- iskeleye

  57- “ Ali’ ye bir bisiklet almış babası.” Cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Ali’ye B-bir bisiklet C-almış D-babası

  58- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesyeşi yoktur?
  A-yaş B-kurum C-kulak D-çay

  59- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
  a- Kitabını bana azattı.
  b- Ezberinden şiir okudu.
  c- Kirlenen üstünü temizledi.
  d- Geniş ovayı seyretti.

  60- İyilikten ancak güzellik doğar.” cümlesinde kaç kelime yapım eki almıştır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
   
 4. Cevap: ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

  60--“Takılmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A)Ayağı takılınca merdivenden düştü. B)Engellere takılmadan bitişe ulaşmalısın
  C)Böyle kolay bir soruda nasıl takılırsın? D)İpe takılırsan oyundan çıkarsın.

  61- Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
  A)Hanımeli B)Tokmak C)Taşlık D)Yaprak

  62- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin arasında ulama yapılır?
  A)Oyun evi B)Gönül arkadaşı C)Açık ağız D)Hepsi

  63- Aşağıdaki kelimelerle bir cümle oluşturulduğunda,özne hangisi olur?
  “sırrı – ile – çocuğa – başlar – terbiyenin – saygı”

  64- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A)Çenber B)Kumbara C)Kitapçı D)Cumhuriyet


  65-Yuvarlak ünlü harfler hangileridir?
  A-a, e, ı, i B-o, ö, u, ü C-a, e, i, ü D-ı, i, u, ü

  66 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” kelimesi “örtü” anlamında kullanılmıştır?
  A-Bu binanın yüzü sarıya boyanmış B-Düşman, şehrin bu yüzünden saldırmış
  C-Yolların kapalı olması yüzünden gelemedim. D-Masanın yüzünü makinede yıkamışlar

  67- Aşağıdaki kelimeler sözlük sırasına dizilirse en önce hangisi gelir?
  A-Şeref B-Şerif C-Şerbet D-Şevket

  68. Hangi seçenekte hece düşmesi yoktur ?
  A- Resminde B- Cumartesi C- Ortasında D- Ömrümde

  69. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır ?
  A- Uçurtmayı B- Arabayı C- Yollarda D- Verimli

  70. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır ?
  A- Kuşcu B- Camcı C- Silik D- Banyo

  71. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?
  A- televizyon B- Balık C- Dünya D- Yelek

  72. Aşağıdaki söz gruplarının hangisinde ulama vardır ?
  A- At kestanesi B- Babamın evi C- Kasa anahtarı D- Lop yumurta

  73. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem de kaynaşma vardır ?
  A- Kapıcıyı B- Balıkçıda C- Çörekçilik D- Biletçiyi

  74- “ Bana suratını asma biraz gül. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu
  cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş. B) Gülleri suladın mı?
  C) Sen gülünce güzelleşiyorsun. D) Etrafta çok güzel güller var

  75-Aşağıdaki grupların hangisinde iki cins adı bir özel ad vardır?
  A) Şehir, Halk, Atatürk B) Kızak, Ağaç, Nehir
  C) Eğirdir, Yağcılar, Ömer D) Türkiye, Türkçe, Ankara

  76-Aşağıdakilerden hangisinde ulama yoktur?
  A)Gözlerin var öğretmenim B)Aydın ufuklara çevrili
  C)Hep güzel yarınları müjdeler D)Boğar ışığında kötülükleri

  77-
  Anneciğim seni ben
  Çiçeklerden, yemişten.
  Sarı saçlı bebekten
  Canımdan çok severim.
  Yukarıdaki dörtlükte en çok sevilen nedir?
  A)Çiçekler B)Yemişler C)Bebekler D)Anneler

  78-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?ü
  a)Arı b) Satır c) Ekmek d) Çanta

  79-“Çocuk babasının en ufak bir uyarısından bile alınıyor” tümcesinde “alınmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Gücenmek b) Korkmak c) Ürkmek d) Çekinmek

  80-“Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kulaklarını dikmek b) Kulağını açmak c) Kulağına küpe olmak d) Kulak misafiri olmak
   
 5. Cevap: ilkokul 5 sınıflar için dilbilgisi soruları

  81-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamdadır?
  a) Hava b) Rüzgar c) Ses d) Sevinç
  82-Türkçe sözcüklerin sonunda aşağıdaki ünsüzlerin hangisi bulunmaz?
  a) p b) ç c) t d) e
  83-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüzlerin benzeşmesi vardır?
  a) Kitapçı b) Okulda c) Oduncu d) Evde
  84-Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonundaki ünsüz yumuşamaz?
  a) Yamaç b) Dolap c) Halk d) Söğüt
  85-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar?
  A)Ceviz B)Çelik C)Masal D)Kalem
  86-Büyük sesli uyumuna uymayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gözlük B)Anne C)Okul D)Dilek
  87-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime vardır?
  A)Mektup yazdın mı? B)El elden üstündür.
  C)Yaptıklarını çok beğendim. D)Kışlık odunumuzu alamadık.
  88- Aşağıdaki anlatımlardan hangisi sesteş sözcükleri anlatır?
  A)Anlamları birbirinin tersi olan kelimelerdir.
  B)Yazılışları ayrı,anlamları bir olan kelimelerdir.
  C)Anlamları birbirine çok yakın kelimelerdir.
  D)Yazılışları bir,anlamları çok farklı kelimelerdir.
  89- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?
  A) Reşat Nuri Güntekin’in çalıkuşu adlı kitabını okudum.
  B) Annemle babam ,bu gece Kars’a gidecekler.
  C) Kızılay ,kara gün dostudur.
  D)Sinemaya Yasemin’le Gül birlikte gittiler
  90. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir ?
  A) ler B) ken
  C) o D) di
  91. Sabahleyin gökyüzü masmavi ha güneşliydi. Tümcesinde kaçıncı sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaz ?
  A) I-III B) I-VI
  C) I-V D) II-IV
  92-. Ecem gece gündüz ders çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Tümcesinde altı çizili sözcüklerin özelliği nedir ?
  A) zıt anlamlı B) eş anlamlı
  C) birleşik D) eş sesli
  93. “ Çiçek” sözcüğünü çoğul yapmak için hangi eki eklemeliyiz ?
  A) gi B) in C) ler D) ki
  94. Hangi sözcük daha çok yapım eki almıştır ?
  A) dergicilik B) durakta
  C) sevgiler C) servet
  1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
  A.Vatandaş B. Arkadaşımın C. Çiçekler D. Mavimtrak
  95. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ?
  A. Fikrine B. Şükretmek C. Küçücük D. Gülücük
  96. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ?
  A. Kumaşını B. Kitabını C. Toprağı D. Kanadını
  97-Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  A . Hava soğuk, oda buz gibiydi.
  B. Kendisi büyük, annesi iriydi.
  C. Elif, ufak tefek bir kızdı.
  D. Büyük küçük herkes bayramı kutladı.
  98-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
  A. Ferhat ağabey geldi.
  B. Fırından ekmek aldım.
  C. Yeliz defter istedi.
  D. Ali, ağabeyini soruyor.
  99- Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir ?
  A. Özgürlük B. Işık C. Hava D. Ses
  100. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı farklıdır ?
  A. Simitçi B. Kitaplık C. Evli D. Kelebek