İlk Yardım Yönetmeliği 2011

'Sağlık Rehberi' forumunda Ezlem tarafından 30 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 İlk Yardım Yönetmeliği
  İlk Yardım Yönetmeliği Nedir?

  İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM


  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 -Bu yönetmeliğin amacı: Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İlkyardım yönetmeliğinin devamı