İlk Yardım Ehliyet Soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 19 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ehliyet İlkyardım Soruları  Aşağıda sizler için hazırlanmış örnek ilk yardım soru ve cevapları bulunmaktadır. Doğru cevap kalın punto ile yazılmıştır.

  İlk Yardım Soruları ve Cevaplar

  1. İlkyardım Nedir ?
  A) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
  B) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
  C) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız müdahaledir.
  D) Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir.

  2. Olay yerinde, hayatın kurtarılması ya da hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir?
  A) Acil tedavi
  B) İlkyardım
  C) Acil müdahale
  D) Temel yaşam desteği

  3. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından birisi değildir ?
  A) Koruma
  B) Bildirme
  C) Kurtarma
  D ) Rentek

  4. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır ?
  A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
  B) Koruma, Kurtarma, Tedavi etme
  C) Koruma, Bildirme, Tedavi etme
  D) Bildirme, Tedavi etme, Kurtarma

  5. Hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır ?
  A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  B) İyileşmeyi kolaylaştırmak, Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
  C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  D) Hepsi doğru .

  6. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir ?
  A) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
  B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
  C) İyileştirmeyi kolaylaştırmak,
  D) Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek,

  7. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir ?
  A) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
  B) Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
  C) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
  D) İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır.

  8. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
  A) İlkyardım sırasında ilaç kullanılır.
  B) İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır.
  C) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır.
  D) İlkyardım ambulansta başlar

  9. İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
  A) Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilkyardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
  B) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir.
  C) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılır.
  D) İlkyardım ilaçlı, Acil tedavi ilaçsız müdahaledir

  10. Türkiyede hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır?
  A) 110
  B) 155
  C) 114
  D) 112

  11. 112nin aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
  A) Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir.
  B) Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir.
  C) Telefon hemen kapatılmalıdır.
  D) Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir.

  12. 112 aranırken yapılmaması gereken davranış hangisidir?
  A) Yaralı sayısı bildirilmelidir
  B) Yaralıların durumu söylenmelidir.
  C) Arayan kişinin ismi söylenmelidir
  D) Olay yerindeki herkesin ismi tek tek söylenmelidir.

  13. İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
  A) Yaralının durumunu değerlendirmek
  B) Hasta/Yaralının korku ve endişelerini artırmak
  C) Yaralının yarasını görmesini sağlamak
  D) Yaralıyı olay yerinden taşımak

  14. Hangisi ilkyardımcının görevlerinden birisi değildir?
  A) Yaralıyı sıcak tutmak
  B) Kırıklara yerinde müdahale etmek
  C) Yaralının yarasını görmesini sağlamak
  D) Yaralının en uygun yöntemlerle (112) en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak

  15. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?
  A) Sağlık kuruluşuna haber verme
  B) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
  C) Ambulans ekiplerince yapılan müdahale
  D) Hastane acil servisleri

  16. İlkyardımın ABCsi nedir?
  A) (A)Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
  B) (B) Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumun değerlendirilmesi
  C) (C) Dolaşım belirtilerinin değerlendirilmesi
  D) A, B ve C şıkları doğrudur  17. Acil tedavi nedir?
  A) Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir.
  B) Yardım çağırmaktır.
  C) Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir.
  D) Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir.

  18. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında değildir?
  A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  B) İyileşmeyi kolaylaştırmak
  C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  D) İlaç vererek tedavi etmek

  19. İlkyardımda “ Koruma ne anlam taşır?
  A) Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmadır.
  B) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla olay yerinin değerlendirilmesidir.
  C) Aile planlamasıdır.
  D) Olaya karışanları yakalamaktır.

  20. İlkyardımda “ Bildirme ne anlam taşır?
  A) Olayı hasta yakınlarına haber vermektir.
  B) Olayı polise bildirmektir.
  C) Olay ya da kazayı mümkün olan en kısa sürede 112ye bildirmektir.
  D) Hepsi doğru.

  21. İlkyardımda “ Kurtarma ne anlam taşır?
  A) Suda boğulan kişiyi sudan çıkarmaktır.
  B) Bıçaklı yaralanmada yaralıdan bıçağı çıkarmak
  C) Olay yerinde hasta/yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir.
  D) Olay yerinde hasta/yaralıyı aceleyle hastaneye götürmektir.

  22. Aşağıdakilerden hangisi112aranmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir ?
  A) Kim, hangi numaradan arıyor belirtilmelidir.
  B) Hastanın maddi durumu hakkında bilgi verilmelidir.
  C) Hasta/yaralıların adı ve olayın tanımı yapılmalıdır.
  D) Hasta/Yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir.

  23. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcı tanımında yer almamaktadır ?
  A) Hasta/Yaralıya mevcut araç gereçlerle yardım etme
  B) İlkyardımcı eğitim almış kişi ya da kişilerdir
  C) İlkyardımcı doktor ve sağlık personelinden oluşur
  D) Hasta/Yaralıya ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişilerdir

  24. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
  A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, durumun kötüleşmesini önlemek
  C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
  D) 112yi aramadan sorunu çözmek

  25. Yetişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?
  A) 50- 80 arası
  B) 60–100 arası
  C) 110–130 arası
  D) 60–150 arası

  26. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir ?
  A) Dolaşım sistemi
  B) Sinir sistemi
  C) Solunum sistemi
  D) Böbrekler

  27. Hangisi dolaşım sistemini oluşturan organlardan birisidir?
  A) Bağırsak
  B) Kalp
  C) Akciğerler
  D) Kaslar

  28. Hangisi solunum sistemini oluşturan organlardan birisidir?
  A) Kalp
  B) Beyin
  C) Akciğerler
  D) Kemikler

  29. Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan vücut sistemi hangisidir?
  A) Hareket sistemi
  B) Boşaltım sistemi
  C) Sindirim sistemi
  D) Solunum sistemi

  30. Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?
  A) 12 – 20
  B) 8 – 10
  C) 20 – 25
  D) 2 – 30

  31. Bir insanın normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde ne kadardır?
  A) 35°C
  B) 36.5 ° C
  C) 38°C
  D) 38.5°C


  32. Aşağıdaki şıklardan hangisinde, vücutta nabız alınabilen bölge doğru olarak verilmiştir?
  A) Şah Damarı: Adem elmasının her iki yanında
  B) Ön kol Damarı: Kolun iç yüzü dirseğin üstü
  C) Kol Damarı: Bileğin iç yüzü başparmağın üst hizası
  D) Karın Damarı: Göbeğin 2 parmak altı

  33. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir?
  A) Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
  B) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini artırmak
  C) Olay yerindeki delilleri korumak
  D) Olay yerindeki suçluları belirlemek

  34. Kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Çekilmişse el freni indirilmeli
  B) Hasta/yaralı hemen araçtan çıkarılmalı
  C) Aracın kontağı kapatılmalı
  D) Hemen 110 aranmalı

  35. İlkyardımcı kaza yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
  A) Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike olup olmadığını kontrol etmelidir.
  B) Kendi can güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır.
  C) Olası patlama ve yangın riskine karşı önlem almalıdır
  D) Hepsi doğru

  36. Hangisi olay yerinin değerlendirilmesi sırasında yapılması gereken işlerdendir?
  A) Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
  B) Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir yere alınmalıdır.
  C) Olay yeri yeterince görünebilir şekilde işaretlenmelidir
  D) Hepsi doğru

  37. Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A ) Yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmelidir.
  B) Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
  C) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır.
  D) Yaralı yerinden oynatılmamalıdır.

  38. Gazdan zehirlenme olan bir odaya girildiğinde ilk yapılması gereken hangisidir?
  A ) Kapı ve pencereler açılıp oda havalandırılmalıdır.
  B) Hastanın ABCsi değerlendirilmelidir.
  C) Hastaya suni solunum uygulanmalıdır.
  D) Hasta koma pozisyonuna getirilmelidir.

  39. Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
  A) Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
  B) İlkyardım önceliklerini belirlemek, güvenli bir müdahale sağlamak
  C) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
  D) Hepsi doğru.

  40. Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
  A) Solunum yolu açıklığı
  B) Bilinç durumu
  C) Kanama kontrolü
  D) Dolaşım durumu

  41. İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenmelidir?
  A) Baş - boyun - gövde - kol ve bacaklar
  B) Kol ve bacaklar - baş - boyun - gövde
  C) Gövde - boyun - baş - kol ve bacaklar
  D) Baş - kol ve bacaklar - boyun - gövde

  42. Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
  A) Çevre güvenliği sağlanır.
  B) Bilinç kontrolü yapılır.
  C) İlkyardımın ABC si değerlendirilir.
  D) Hepsi doğru.

  43. İlkyardım uygulaması sırasında hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
  A) Ağız içi kontrol edilir.
  B) Ağızdaki yabancı maddeler görerek çıkartılır
  C) Baş- çene pozisyonu verilir
  D) A, B ve C şıkları doğrudur

  44. Solunum varlığı nasıl değerlendirilir?
  A) Bak-dinle-hisset yöntemi ile 5 sn dinlenir.
  B) Nabzına bakılır.
  C) Vücut ısısına bakılır.
  D) Yanındakilere sorulur.

  45. Yetişkinde yapay solunum nasıl yapılır?
  A) H/Y baş-çene pozisyonu verilir, bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava çıkmayacak şekilde kapatılır.
  B) İlkyardımcı H/Yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar.
  C) Hasta akciğerine 400–600 ml hava gidecek şekilde ağızdan iki kez üflenir.
  D) Hepsi doğru.

  46. Nabız nedir?
  A) Kalp atımlarının atardamara yaptığı basınçtır.
  B) Kalp atımlarının toplardamara yaptığı basınçtır.
  C) Nefes alma sırasında göğsün şişme miktarıdır.
  D) Temel yaşam desteğinde göğse uygulanan bası miktarıdır.

  47. Hangisi ikinci değerlendirmede görüşerek bilgi edinme aşamalarındandır?
  A) Kendini tanıtır.
  B) Hoş görülü ve nazik davranır.
  C) Hasta/Yaralının endişelerini gidererek rahatlatır.
  D) Hepsi doğru.

  48. Olay yeri güvenliği sağlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Olay yeri yeterince görünür şekilde işaretlenmelidir.
  B) Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
  C) Hasta/yaralının sigara içmesine izin verilir
  D) Olay yerinde tekrar kaza olma riski ortadan kaldırılmalıdır.

  49. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularından değildir?
  A) Bilinç
  B) Solunum, dolaşım
  C) Vücut ısısı
  D) Boşaltım

  50. Aşağıda belirtilen bilinç durumlarının hangisinde Hastaya“Koma Pozisyonu verilmelidir?
  A) Sözlü ve gürültülü uyarılara cevap verir
  B) Ağrılı uyaranlara cevap verir
  C) Tüm uyaranlara cevap verir
  D) Tüm uyaranlara karşı kapalıdır

  51. İlkyardımda vücut ısısı nereden alınır?
  A) Koltuk altından
  B) Ağızdan
  C) Kulaktan
  D) Anüsten

  52. Hangi vücut ısısı idealdir?
  A) 41–42 C üstü
  B) 34,5 C altı
  C) 36,5 C
  D) 38,0 C üstü  53. Bilinci olmayan Hasta/Yaralıda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) 112 aranır
  B) Nefes yolu açılır
  C) Bak-Dinle- Hisset yöntemi uygulanır
  D) Birkaç damla su verilmeye çalışılır

  54. Bilinci olmayan hasta da solunum varsa ikinci muayeneden sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Temel Yaşam Desteği verilir.
  B) Şok Pozisyonu verilir.
  C) Koma Pozisyonu verilir.
  D) Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir.

  55. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır?
  A) Hasta oturtularak oksijen verilir.
  B) Hasta yan yatırılır.
  C) Hastaya koma pozisyonu verilir.
  D) Hastaya baş-çene pozisyonu verilir.

  56. Tek kişi ile yetişkin bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
  A) 5 soluk - 1 kalp masajı
  B) 2 soluk - 30 kalp masajı
  C) 5 soluk- 15 kalp masajı
  D) 2 soluk - 5 kalp masajı

  57. Boğulmalarda, travmalarda, bebek ve çocuklarda ilkyardımcı yalnız ise 30/2 kaç tur yapıldıktan sonra kendisi yardım çağırmalıdır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D )5

  58. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?
  Yetişkinler Çocuklar Bebekler
  A) Tek elle İki parmakla Çift elle
  B) Çift elle iki parmakla Tek elle
  C) Çift elle Çift elle Tek elle
  D) Çift elle Tek elle İki parmakla

  59. Bebek veya çocuk bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
  A) 5 soluk - 1 kalp masajı
  B )2 soluk - 30 kalp masajı
  C) 1 soluk - 10 kalp masajı
  D) 1 soluk - 5 kalp masajı

  60. Bebeklerde başa pozisyon verirken hangisine dikkat edilmelidir?
  A) Hafif bir baş-çene pozisyonu verilmelidir.
  B) Baş öne doğru eğilmelidir
  C) Baş yan çevrilmelidir.
  D) Burun kapatılmalıdır.  61. Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum kaç saniye dinlenmelidir?
  A) 2
  B) 5
  C) 20
  D) 30

  62. Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?
  A) Sadece ağzına
  B) Sadece burnuna
  C) Ağzına ve burnuna birlikte, ağız dolusu
  D) Sadece burnuna ağız dolusu

  63. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
  A) İleri Yaşam Desteği
  B) Suni solunum
  C) Temel Yaşam Desteği
  D) Dış kalp Masajı

  64. Hasta veya Yaralı bir insanda solunum nasıl değerlendirilir?
  A) Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle
  B) Hastanın ağzına bakılarak
  C) Şah damarından nabza bakılarak
  D) RENTEK Yöntemiyle

  65. Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan yetişkin bir hastaya ilk olarak ne yapılmalıdır?
  A) 30 defa dış kalp masajı
  B) 2 kurtarıcı soluk
  C) 5 kurtarıcı soluk verilir
  D) Hasta koma pozisyonuna getirilmelidir

  66. Yetişkinlerde dış kalp masajı sırasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağıya çökmelidir?
  A) 1–3 cm
  B) 2–5 cm
  C) 4–5 cm
  D) 5–7 cm

  67. Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?
  A) 60
  B) 80
  C) 100
  D) 120

  68. Bir yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya dış kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisiyle uygulanır?
  A) Bir elin topuğu ile
  B) İki elin topuğu ile
  C) İki elle
  D) İki parmakla
  69. Yapay solunumla ilgili verilen şıklardan hangisi doğrudur?
  A) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir.
  B) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir.
  C) Bebeklerde mümkün olduğu kadar çok hava üflenir.
  D) Erişkinlerde verilen her soluktan sonra 10 saniye bak dinle hisset yapılır.

  70. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) ile ilgili verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
  A) Bebeklerde bilinç kontrolü ayak tabanına vurularak yapılabilir.
  B) Bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise önce 112 yi aramalıdır.
  C) Baş çene pozisyonu verilirken yetişkinlerde olduğu kadar dik olmaz.
  D) Bebeklerde TYD, 5 kurtarıcı soluk verildikten sonra 30 dış kalp masajı 2 solunum olarak uygulanır.

  71. Temel Yaşam Desteğinde bebek ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
  A) Kurtarıcı soluk 2 olmalıdır.
  B) Nefes ağız dolusu, ağzı ve burnu içine alacak şekilde verilir.
  C) Göğüs kafesi 2,5–5 cm çöktürülür.
  D) Kalp masajı tek elle yapılır.

  72. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?
  A) 10 dakika yapıldıktan sonra
  B) Sağlık ekibi gelince
  C) 30 dakika yapıldıktan sonra
  D) 5 tur yaptıktan sonra

  73. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Suni solunum
  B) Dış kalp masajı
  C) Ağız içi kontrolü
  D) Hasta yarı oturur pozisyona getirilir.

  74. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Ağızdan cımbız yöntemiyle yabancı cisim çıkarılır, Baş - çene pozisyonu
  B) Suni solunum.
  C) Dış kalp masajı
  D) Hepsi.

  75. İlkyardım uygulaması sırasında çocuk kimlere diyoruz?
  A) 1–2 yaş arasına
  B) 2–5 yaş arasına
  C) 1–8 yaş arasına
  D) 5–10 yaş arasına

  76. Solunum yolu tam olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
  A) Öksürür
  B) Derin nefes alır
  C) Konuşamaz
  D) Konuşabilir

  77. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
  A) Öksürür
  B) Nefes alamaz
  C) Konuşamaz
  D) Rengi morarmıştır.  78. Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasına ne isim verilir?
  A) Kalp durması
  B) Kalp krizi
  C) Solunum durması
  D) Hava yolu tıkanıklığı

  79. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bilinci açık bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
  A) Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
  B) Kalp masajı yapılır
  C) Hasta öksürtülür
  D) Şok pozisyonu verilir

  80. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
  A) Karına bası uygulanır
  B) Kalp masajı yapılır
  C) Şok pozisyonu verilir.
  D) Hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

  81. Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilkyardımda ne yapılmalıdır?
  A) 5 kez sırta vuru, 5 kez göğüs kemiğine bası uygulanır.
  B) Kalp masajı yapılır.
  C) Koma pozisyonu verilir.
  D) Hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

  82. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur?
  A) Kalp masajı tek elle yapılır.
  B) Kalp masajı yapılırken hastaya uzak durulmalıdır.
  C) Göğse baskı uygulanırken kollar bükülmeden vücut ağırlığıyla baskı uygulanır.
  D) Kalp masajı göğüs kemiğinin altına uygulanır.

  83. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur ?
  A) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.
  B) Hiçbir şey olmaz.
  C) Hasta şoka girer.
  D) Göğüs ağrısı başlar.

  84. Yetişkinde travma ve boğulma durumunda ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
  A) Hemen aranır.
  B) 15 dakika temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.
  C) 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.
  D) 1 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

  85. Yetişkin bir hastada boğulma ve travma değilse ve ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
  A) Bilinç kontrolü yapmadan hemen aranır.
  B) Bilinç kontrolünden sonra aranır.
  C) 2 kurtarıcı soluktan sonra arar
  D) 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

  86. Baş çene pozisyonu verirken nelere dikkat edilmelidir?
  A) Bir el alında, diğer elin iki parmağı çenede olmalıdır.
  B) Baş geriye doğru itilir
  C) Çok dikkatli ve hassas davranmalıdır.
  D) Hepsi yapılır.

  87. Baş çene pozisyonunun amacı nedir?
  A) Kişiyi beslemek için
  B) Kişiye su içirmek için
  C) Solunum yolunu kapatarak soluk borusuna bir şey kaçmasını önlemek.
  D) Dil kökünün soluk borusunu kapatmasını önleyerek havayolunu açmak.

  88. Ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?
  A) Bilinç kontrolünden önce
  B) Baş çene pozisyonundan sonra
  C) Bilinç kontrolünden sonra
  D) İkinci değerlendirmeden önce

  89. Ağız içi kontrolü ne amaçla yapılır?
  A) En son ne yediğini anlamak için.
  B) Dişlerini saymak için
  C) Yaralının alkol alıp almadığını anlamak için
  D) Ağız içinde bulunabilecek materyallerin solunum yolunu tıkamaması için.

  90. Yetişkinlerde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
  A) İlkyardımcı kendini korumak için ince bir tülbent vs. kullanmalıdır.
  B) Hastanın ayaklarını 30 cm yukarı kaldırmak gerekir.
  C) Hastaya koma pozisyonu vermek gerekir.
  D) Hastayı yarı oturur pozisyonda tutmak gerekir.

  91. Yetişkinlerde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
  A) Hastanın akciğerlerine 400–600 ml hava gidecek kadar üflenmelidir.
  B) Her üfleme göğsü kaldıracak kadar ve 1 saniyeden uzun sürmelidir.
  C) Hava gitmiyorsa Baş-Çene pozisyonu düzeltilmelidir.
  D) Hepsi doğru.

  92. Yetişkinde yapay solunum sırasında hava gitmiyorsa ilk olarak ne yapmak gerekir?
  A) Karına bası uygulamak gerekir.
  B) Göğse bası uygulamak gerekir.
  C) Takma dişleri çıkartılır.
  D) Baş-çene pozisyonunu düzeltmek gerekir.

  93. Hangi durumlarda ağızdan buruna suni solunum yapılabilinir?
  A) Yaralının ağzı çok parçalanmışsa
  B) Çenesi kilitlenmişse.
  C) Yaralı bebekse.
  D) Hepsi doğru.

  94. Yetişkin bir hasta/yaralıda yaşam belirtisi ve solunum yoksa ilk olarak ne yapılmalıdır?
  A) Ailesine haber verilmelidir.
  B) Koma pozisyonu verilerek 112 aranır
  C ) 2 kurtarıcı soluk verilmelidir.
  D) Kalp masajına başlanmalıdır.

  95. Bir hasta/yaralıda yaşam belirtisi ve solunum yoksa 2 kurtarıcı soluk verildikten sonra ne yapılmalıdır?
  A) Ailesine haber verilmelidir.
  B) 30 kalp masajı yapılır.
  C) 2 kurtarıcı soluk verilmelidir
  D) Koma pozisyonu verilmelidir.  96. Yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?
  A) Sol kaburga kemiklerinin üzerine
  B) İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
  C) İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
  D) İman Tahtasının (göğüs kemiğinin) üst ucuna

  97. Yetişkinlerde etkili ve doğru kalp basısı uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Kalp basısı göğüs kemiğinin ortasına, İki el birbirine kenetlenerek bası uygulanmalıdır.
  B) Dakikada 100 bası olacak şekilde bası uygulanmalıdır.
  C) Eller sabit tutulmalı ve parmaklar göğüs kafesine değmemelidir.
  D) Dirsekler bükülmeli, hasta /yaralının vücuduna dik olmamalıdır.

  98. Yetişkinlerde Kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?
  A) Göğüs kafesinin 1/2 si kadar
  B) Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar
  C) Göğüs kafesinin 1/4 ü kadar
  D) Göğüs kafesinin 1/5 i kadar

  99. Kalp basısı nasıl olmalıdır?
  A) Ritmik ve dakikada 100 bası olacak şekilde olmalıdır.
  B) 2 yapay solunumun arkasından 30 kalp masajı olmalıdır.
  C) Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar çöktürülmelidir.
  D) Hepsi doğru.

  100. 1 yaşın altındaki bebeklerde kalp basısı nasıl olmalıdır?
  A) İman tahtasının alt ucuna olmalıdır.
  B) Meme başlarından geçen hayali çizginin iman tahtasını kestiği noktanın hemen altına olmalıdır.
  C) Meme başlarından geçen hayali çizginin sol tarafına olmalıdır.
  D) Göğüs kemiği 2-5cm çökecek şekilde bası uygulanmalı.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 22 Ara 2012
 2. Cevap: İlk Yardım Ehliyet Soruları

  Bu dersleri yeterli bulmuyorum nedense pek çok arkadaşımda bu derste zorlandılar.