ilk türk devleti nerede kurulmuştur

'Ders notları' forumunda anniccha tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. ilk türk devleti nerede kurulmuştur

  Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun (Asya Hun) Devleti’dir
  MÖ 7. yüzyılda yapılan Türk göçlerine katılmayan Türk topluluklarınca kurulan Büyük
  Hun Devleti, ilk dönemlerde Orhun ve Selenga Irmakları ile Ötüken ve Ordos
  bölgesinde yaşamışlardır. Kuruluş tarihleri kesin olarak bilinmeyen Büyük Hun (Asya
  Hun) Devleti hakkında ilk bilgiler, MÖ 318 yılına ait Çin ile yapılan ve Çince yazılmış
  bir antlaşma metnidir. Nitekim Hun Türklerinin akınlarından korunabilmek amacıyla
  Çin Seddi’nin bu yüzyılın sonlarında tamamlandı¤ı bilinmektedir. Bu antlaşma ayrıca,
  Orta Asya tarihinde bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

  ilk_turk_devleti.
  MÖ IV. yüzyılda Çin beylikleri
  arasındaki mücadelelere karışan Hunlar, Çin topraklarına yaptıkları akınları artırdıkları
  için, Hun akınlarına karşı koyabilmek amacıyla Çinliler, yerleşim ve askerî yı¤ınak
  yerlerini surlarla çevirmeye başladılar. imparator Shih-Huang-ti (MÖ 247–210) Hun
  akınlarını durdurmak amacıyla, kuzey sınırında inşa edilmiş olan kale ve kuleleri bir
  duvarla birleştirerek ünlü Çin Seddi’ni meydana getirmiştir (MÖ 214). Çin Seddi, 2450
  km uzunluğunda, 11 metre yüksekliğinde ve 7,5 metre genişliğinde bir duvar olup, her
  100 metrede bir gözetleme kulesi bulunmakta idi.
  Hunlar zamanında dağınık yaşayan Türk boyları toparlanarak birlikte yaşamaya
  başlamışlardır. Çin’de (Tsin) hanedanlığının yıkılmasıyla başlayan iç savaş döneminde,
  Hunlar da sınırlarını Çinliler aleyhine genişletmeye başlamışlardı. Bu sırada Hunların
  başında Teoman (Tu-man) bulunuyordu.