İlk Çağ Nedir? Kısaca

'Eğitim Merkezi' forumunda Merve tarafından 2 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. İlk Çağ Nedir? Kısaca


    En eski zamandan İ.S. 395 yılına kadar süren tarihsel evreye verilen ad.

    İlkçağ'ın yazının bulunuşuna kadar olan dönemine de eskiçağ denir. Kimi tarihçiler eskiçağ’ı da Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı tarih olan İ.S. 395 yılına kadar sürdürürler. Ortaçağ’ın başlangıç tarihi olarak da bu tarihi kabul edenler vardır. ama ortaçağ, genellikle, son Roma İmparatoru Romulus'un tahttan indirilip Roma egemenliğine son verildiği tarih olan İ.S. 476 tarihinden başlatılır.